SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

COM7 - บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)


ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
14/08/20 08:40 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
13/08/20 18:11 การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ไอเทค ซอฟท์แวร์ จำกัด (บริษัทย่อย) และรับทราบกรรมการและกรรมการตรวจสอบลาออก
13/08/20 18:07 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13/08/20 18:07 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
13/08/20 18:06 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)  
17/07/20 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
15/05/20 17:59 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
14/05/20 20:23 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
14/05/20 20:22 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)  
12/05/20 13:00 แจ้งเปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
27/04/20 17:39 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
03/04/20 17:50 การเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์บริษัท
23/03/20 17:17 แจ้งปิดให้บริการชั่วคราวร้านจำหน่ายสินค้า และศูนย์บริการรับซ่อมและบริการ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (เพิ่มเติม)
23/03/20 13:18 แจ้งปิดให้บริการชั่วคราวร้านจำหน่ายสินค้า และศูนย์บริการรับซ่อมและบริการ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
24/02/20 13:29 งบการเงินรายปี 2562 (แก้ไขหมายเหตุข้อ 31) (ตรวจสอบแล้ว)  
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่