SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

COM7 - บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
10/08/22 17:36 การเข้าซื้อหุ้นของบริษัทประกันวินาศภัย (แก้ไข)

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
09/11/17 12:49 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
09/11/17 12:48 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
09/11/17 12:48 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)  
02/11/17 08:30 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
09/10/17 21:05 การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า ประจำปี 2561
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่