SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

BAM - บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
27/02/20 21:40 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
03/02/20 17:44 กรรมการบริษัทลาออก
29/01/20 07:01 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 มกราคม 2563
21/01/20 08:39 หุ้นเพิ่มทุนของ BAM เริ่มซื้อขายวันที่ 22 มกราคม 2563
16/01/20 13:30 การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
15/01/20 19:43 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) (แก้ไข)
15/01/20 17:17 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
14/01/20 19:34 การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน
14/01/20 18:17 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
07/01/20 07:01 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 06 มกราคม 2563
13/12/19 17:21 ข้อมูลงบการเงินประจำปี 2561
13/12/19 17:21 ข้อมูลงบการเงินไตรมาส 3/2562
13/12/19 17:14 การซื้อเพื่อส่งมอบหุ้นที่จัดสรรเกินของ "BAM"
13/12/19 13:11 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
13/12/19 12:55 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่