SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

GULF - บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
01/03/23 - 02/03/23 05/04/23 จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การออกหุ้นกู้ ประชุมสามัญ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมคอนราด กรุงเทพ เลขที่ 87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
04/03/22 - 07/03/22 08/04/22 จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การออกหุ้นกู้,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ประชุมสามัญ ห้องบอลรูม โรงแรมคอนราด กรุงเทพ เลขที่ 87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
13/05/21 - 14/05/21 25/06/21 การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ ประชุมวิสามัญ โรงไฟฟ้าอุทัย เลขที่ 999 หมู่ 1 ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
05/03/21 - 08/03/21 09/04/21 จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การออกหุ้นกู้ ประชุมสามัญ ห้องบอลรูม โรงแรมคอนราด กรุงเทพ เลขที่ 87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
06/08/20 - 07/08/20 27/08/20 การเพิ่มทุน ประชุมวิสามัญ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
05/03/20 - 06/03/20 08/04/20 จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par) ประชุมสามัญ โรงไฟฟ้าอุทัย เลขที่ 999 หมู่ 1 ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
12/03/19 - 13/03/19 24/04/19 จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การออกหุ้นกู้,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ประชุมสามัญ ห้องแมกโนเลีย บอลรูม โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ เลขที่ 151 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
07/11/18 - 08/11/18 27/11/18 การออกหุ้นกู้ ประชุมวิสามัญ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่