SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TU - บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการ
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นาย กีรติ อัสสกุล รองประธานกรรมการ
  ประธานกรรมการอิสระ
นาย เชง นิรุตตินานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหาร
  กรรมการ
นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ กรรมการ
นาย ชู ชง ชาน กรรมการ
นาย โชอิจิ โอกิวาร่า กรรมการ
นาย นคร นิรุตตินานนท์ กรรมการ
นาย ธรรมนูญ อานันโทไทย กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย นาถ ลิ่วเจริญ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
น.ส. พรรณสิรี อมาตยกุล กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาง ภคพรรณ ลีวุฒินันท์ กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่