SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > อนุพันธ์ > สรุปปริมาณซื้อขายแยกตามผู้ลงทุน
ข้อมูลตราสารอนุพันธ์

สรุปปริมาณซื้อขายแยกตามผู้ลงทุน


ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค. 2565
  นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนภายในประเทศ รวม
ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ
Futures 269,579 223,527 46,052 125,106 88,637 36,469 260,827 343,348 -82,521 655,512
 - SET50 Index Futures 34,723 34,772 -49 55,187 57,889 -2,702 94,043 91,292 2,751 183,953
 - Sector Index Futures - - - - - - - - - -
 - Single Stock Futures 216,332 169,553 46,779 47,852 7,493 40,359 128,375 215,513 -87,138 392,559
 - Precious Metal Futures 8,952 11,054 -2,102 21,994 23,191 -1,197 22,898 19,599 3,299 53,844
 - Deferred Precious Metal 13 26 -13 - - - 26 13 13 39
 - Currency Futures 9,559 8,122 1,437 - 15 -15 15,465 16,887 -1,422 25,024
 - Interest Rate Futures - - - - - - - - - -
 - Agriculture Futures - - - 73 49 24 20 44 -24 93
Options 696 1,906 -1,210 4,846 571 4,275 8,550 11,615 -3,065 14,092
 - Index Call 312 863 -551 1,591 201 1,390 3,577 4,416 -839 5,480
 - Index Put 384 1,043 -659 3,255 370 2,885 4,973 7,199 -2,226 8,612
รวม                   669,604
- ข้อมูล ณ เวลา 18:10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20:30 น. เป็นข้อมูลทางการ
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่