SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
 
หน้าแรก > อนุพันธ์ > สรุปปริมาณซื้อขายแยกตามผู้ลงทุน
ข้อมูลตราสารอนุพันธ์

สรุปปริมาณซื้อขายแยกตามผู้ลงทุน


ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 2563
  นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนภายในประเทศ รวม
ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ
Futures 275,813 213,551 62,262 191,982 200,269 -8,287 385,251 439,226 -53,975 853,046
 - SET50 Index Futures 66,748 62,139 4,609 140,528 153,538 -13,010 221,753 213,352 8,401 429,029
 - Sector Index Futures - - - - - - - - - -
 - Single Stock Futures 185,224 126,298 58,926 30,425 16,753 13,672 107,065 179,663 -72,598 322,714
 - Precious Metal Futures 19,581 22,913 -3,332 21,029 29,978 -8,949 52,349 40,068 12,281 92,959
 - Deferred Precious Metal 8 12 -4 - - - 12 8 4 20
 - Currency Futures 4,252 2,189 2,063 - - - 4,072 6,135 -2,063 8,324
 - Interest Rate Futures - - - - - - - - - -
 - Agriculture Futures - - - - - - - - - -
Options 966 1,785 -819 239 256 -17 11,153 10,317 836 12,358
 - Index Call 470 758 -288 22 252 -230 6,689 6,171 518 7,181
 - Index Put 496 1,027 -531 217 4 213 4,464 4,146 318 5,177
รวม                   865,404
- ข้อมูล ณ เวลา 18:10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20:30 น. เป็นข้อมูลทางการ
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่