SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
 
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > ข้อมูลตราสารอนุพันธ์ > สรุปปริมาณซื้อขายแยกตามผู้ลงทุน
ข้อมูลตราสารอนุพันธ์

สรุปปริมาณซื้อขายแยกตามผู้ลงทุน


ข้อมูล ณ วันที่ 18 ต.ค. 2562
  นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนภายในประเทศ รวม
ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ
Futures 77,902 113,047 -35,145 49,655 129,458 -79,803 234,473 119,525 114,948 362,030
 - SET50 Index Futures 28,816 28,712 104 38,160 44,384 -6,224 71,251 65,131 6,120 138,227
 - Sector Index Futures - - - - - - - - - -
 - Single Stock Futures 39,091 74,349 -35,258 7,623 81,383 -73,760 148,081 39,063 109,018 194,795
 - Precious Metal Futures 9,804 9,445 359 3,872 3,691 181 14,469 15,009 -540 28,145
 - Deferred Precious Metal 5 4 1 - - - 5 6 -1 10
 - Currency Futures - 351 -351 - - - 667 316 351 667
 - Interest Rate Futures - - - - - - - - - -
 - Agriculture Futures 186 186 - - - - - - - 186
Options 416 855 -439 181 32 149 4,657 4,367 290 5,254
 - Index Call 253 658 -405 179 31 148 2,260 2,003 257 2,692
 - Index Put 163 197 -34 2 1 1 2,397 2,364 33 2,562
รวม                   367,284
- ข้อมูล ณ เวลา 18:10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20:30 น. เป็นข้อมูลทางการ
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่