SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > อนุพันธ์ > สรุปปริมาณซื้อขายแยกตามผู้ลงทุน
ข้อมูลตราสารอนุพันธ์

สรุปปริมาณซื้อขายแยกตามผู้ลงทุน


ข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ย. 2565
  นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนภายในประเทศ รวม
ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ
Futures 78,651 100,442 -21,791 53,446 84,584 -31,138 185,099 132,170 52,929 317,196
 - SET50 Index Futures 31,072 33,364 -2,292 43,744 56,186 -12,442 88,135 73,401 14,734 162,951
 - Sector Index Futures - - - - - - - - - -
 - Single Stock Futures 18,430 41,508 -23,078 3,057 18,831 -15,774 52,695 13,843 38,852 74,182
 - Precious Metal Futures 4,060 3,007 1,053 6,604 9,526 -2,922 9,207 7,338 1,869 19,871
 - Deferred Precious Metal - - - - - - - - - -
 - Currency Futures 25,089 22,563 2,526 - - - 35,061 37,587 -2,526 60,150
 - Interest Rate Futures - - - - - - - - - -
 - Agriculture Futures - - - 41 41 - 1 1 - 42
Options 146 92 54 347 314 33 4,682 4,769 -87 5,175
 - Index Call 62 51 11 13 244 -231 1,578 1,358 220 1,653
 - Index Put 84 41 43 334 70 264 3,104 3,411 -307 3,522
รวม                   322,371
- ข้อมูล ณ เวลา 18:10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20:30 น. เป็นข้อมูลทางการ
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่