SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > อนุพันธ์ > สรุปปริมาณซื้อขายแยกตามผู้ลงทุน
ข้อมูลตราสารอนุพันธ์

สรุปปริมาณซื้อขายแยกตามผู้ลงทุน


ข้อมูล ณ วันที่ 29 มี.ค. 2566
  นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนภายในประเทศ รวม
ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ
Futures 311,306 316,512 -5,206 260,964 254,935 6,029 410,233 411,056 -823 982,503
 - SET50 Index Futures 38,646 39,390 -744 196,471 190,653 5,818 81,989 87,063 -5,074 317,106
 - Sector Index Futures - - - - - - - - - -
 - Single Stock Futures 225,691 236,454 -10,763 43,276 43,557 -281 258,938 247,894 11,044 527,905
 - Precious Metal Futures 6,060 4,181 1,879 21,170 20,540 630 23,614 26,123 -2,509 50,844
 - Deferred Precious Metal 3 - 3 - - - - 3 -3 3
 - Currency Futures 40,906 36,487 4,419 47 180 -133 45,687 49,973 -4,286 86,640
 - Interest Rate Futures - - - - - - - - - -
 - Agriculture Futures - - - - 5 -5 5 - 5 5
Options 1,710 405 1,305 1,179 1,084 95 8,756 10,156 -1,400 11,645
 - Index Call 1,425 342 1,083 721 676 45 5,661 6,789 -1,128 7,807
 - Index Put 285 63 222 458 408 50 3,095 3,367 -272 3,838
รวม                   994,148
- ข้อมูล ณ เวลา 18:10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20:30 น. เป็นข้อมูลทางการ
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่