SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
Advertising... ติดต่อลงโฆษณา

Mobile Version

หน้าแรก settrade.com บนมือถือ

ตำแหน่งแบนเนอร์ ประเภทการแสดง
MT : Top Banner (320x100)
MH#1 : Highlight Banner (300x250)
MH#2 : Highlight Banner (300x250)
CPM
CPM
CPM

หมายเหตุ:
CPM (Cost per 1,000 Impression) คือราคาต่อ 1,000 การมองเห็นตำแหน่งนี้ จะถูกแสดงแบบ Random (สุ่มเลือก)

ติดต่อโฆษณา

คุณสิริลักษณ์ ตั้งติดธรรม (เก๋)
โทร.: 0-2009-9619 อีเมล: sirilukt@set.or.th

เงื่อนไขการให้บริการ

  • ต้องเป็นสินค้าหรือบริการที่ไม่ผิดต่อหลักศีลธรรม จรรยา หรือต่อหลักกฎหมาย
  • งดรับโฆษณาขายตรงหรือธุรกิจเครือข่าย
  • สินค้าและบริการนอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทฯ เป็นสำคัญ 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่