ชุมชนนัก
เว็บบอร์ด
เว็บบอร์ด : ห้องนักลงทุน | ห้อง TFEX | ปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ | สมาชิกพิเศษ
คำแนะนำ
 
        ขอให้ผู้ลงทุนที่เข้าใช้บริการข้อมูลในเว็บบอร์ดระมัดระวังการใช้บริการเกี่ยวกับการลงทุน เช่น การชักชวนให้ลงทุน การวางแผนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือการรับจัดการเงินลงทุน และไม่ควรหลงเชื่อผู้ให้บริการที่ไม่ได้รับอนุญาต ผู้ลงทุนควรใช้บริการจากผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตโดยถูกต้องตามกฎหมาย และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
        การให้คำแนะนำการลงทุน การติดต่อ การชักชวน หรือการวางแผนการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนเพื่อการซื้อขายหรือลงทุนในหลักทรัพย์ ตลอดจนการวิเคราะห์การลงทุน หรือกระทำใดๆ อันเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์แทนบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม และอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมาย และมีโทษตามมาตรา 289 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 
ก่อนการตั้งกระทู้ใหม่ กรุณาอ่าน "ระเบียบการใช้งาน" ซึ่งถือเป็นข้อตกลงในการใช้บริการก่อน
ทางทีมงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กระทู้ถาม ข้อความ
โดยคุณ
สำหรับบางคนควรอ่าน

อ่านแล้วไม่เข้าใจก็ควรอ่านซํ้า(3รอบ)
http://www.stock2morrow.com/showthread.php?t=43546
ปัญหาของการทำดีอีกอย่างหนึ่งก็คือ ทำแล้วรู้สึกว่าตนเองเหนือกว่าคนอื่น ความรู้สึกว่าเหนือกว่านี้จัดว่าเป็นกิเลสอย่างหนึ่ง เรียกว่า ?มานะ? (ซึ่งไม่ได้แปลว่าความพยายาม) กิเลสชนิดนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วมักทำให้เกิดปัญหาตามมา เช่น ดูถูกคนอื่น เกิดอาการหลงตัวลืมตน ใครวิจารณ์หรือตำหนิไม่ได้ ถูกแตะต้องเมื่อใดเป็นโกรธเมื่อนั้น นักปฏิบัติธรรมจำนวนไม่น้อย เมื่อถูกทักท้วงว่ากำลังหงุดหงิดหรือไม่มีสติ ก็จะรู้สึกโกรธหนักกว่าเดิม ทั้ง ๆ ที่อาการดังกล่าวเป็นเรื่องธรรมดาของปุถุชน บางคนเมื่อรู้ว่าได้ทำความผิดพลาดขึ้นมา ทั้ง ๆ ที่ไม่ใช่เรื่องเลวร้าย อย่างมากก็แค่ ?หน้าแตก?เท่านั้น กลับพยายามกลบเกลื่อนหรือถึงกับโกหก ทั้งนี้ก็เพราะกลัวเสียภาพลักษณ์คนดีหรือนักลงทุนบางคน
เขียนเมื่อ : 22 Apr 2013 18:25:00     183.89.135.xxx
ความคิดเห็นที่ 1 เขียนเมื่อ : 22 Apr 2013 18:26:30     183.89.135.xxx
โดยคุณ
คนแบบนี้ในสังคมมีเยอะ
ความคิดเห็นที่ 2 เขียนเมื่อ : 22 Apr 2013 18:54:44     118.173.224.xxx
โดยคุณ
มือถือสากปากถือศีล
ความคิดเห็นที่ 3 เขียนเมื่อ : 22 Apr 2013 19:04:05     101.109.198.xxx
โดยคุณ
ผมไม่ทราบว่า เสียงหัวเราะของคุณ ที่ฝากทิ้งไว้ในทู้ 36337 หมายถึงอะไร และควรจะหมายถึงอะไร ? แต่สิ่งที่วอเร็น บัพเฟตพูด เป็นเรื่องจริง มีอยู่จริง

On Wall Street advice


"Wall Street is the only place that people ride to in a Rolls-Royce to get advice from those who take the subway."


http://www.google.co.th/search?tbm=bks&hl=en&q=warren+buffett+subway+advice&btnG=

และเพื่อจะไม่เป็นการให้ถูกต่อว่า เพิ่มเติม กรุณา
คลิกไปที่เว็ปข้างต้น แล้ว จะพบข้อความว่า ....

The Tao of Warren Buffett: Warren Buffett''''''''s Words of Wisdom: ... - Page 11

จากนั้นก็คลิกที่ข้อความนั้น แล้วท่านจะพบคำอธิบาย ซึ่งจะตรงกับคำเปรียบเปรยของผม

อนึ่ง ผมไม่เข้าใจเสียงหัวเราะของคุณจริง ๆ ดังนั้น ข้อความที่ท่านนำมา ผมอ่านแล้ว ก็พยายามจะนึกถึงผมเอง และพยายามจะไม่นึกถึงท่านเสียเอง
ความคิดเห็นที่ 4 เขียนเมื่อ : 22 Apr 2013 19:47:06     183.89.248.xxx
โดยคุณ


ประโยช อย่างยิ่ง ของธรรมมะ เท่าที่พบเห็นมาโดยส่วนมาก

ใช้ ธรรมมะเป็นอาวุธ ฟาดฟันกัน มัน จิง จิง

ความคิดเห็นที่ 5 เขียนเมื่อ : 22 Apr 2013 20:00:14     183.89.248.xxx
โดยคุณ


สาระหน่อย ได้โอกาศมานะ 1 ใน สังโยชน์ 10

สังโยชน์ แปลว่า กิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดจิตใจให้ตกอยู่ในวัฎฎะ มี 10 อย่าง

1 สักกายทิฏฐิ เห็นว่า ร่า่งกายเป็นเรา เป็นของเรา (คำว่าร่างกายนี้หมายถึง ขันธ์ 5)
2 วิจิกิจฉา ความลังเลสังสัย ในคุณพระรัตนตรัย
3 สีลัพพตปรามาส รักษาศีลแบบลูบ ๆ คลำ ๆ ไม่รักษาศีลอย่างจริงจัง
4 กามฉันทะ มีจิตมั่วสุมหมกมุ่น ใคร่อยู่ในกามารมณ์
5 พยาบาท มีอารมณ์ผูกโกรธ จองล้างจองผลาญ
6 รูปราคะ ยึดมั่นถือมั่นในรูปฌาน
7 อรูปราคะ ยึดมั่นถือมั่นในอรูปฌาน คิดว่าเป็นคุณพิเศษที่ทำให้พ้นจากวัฎฎะ
8 มานะ มีอารมณ์ถือตัวถือตน ถือชั้นวรรณะเกินพอดี
9 อุทธัจจะ มีอารมณ์ฟุ้งซ่าน ครุ่นคิดอยู่ในอกุศล
10 อวิชชา มีความคิดเห็นว่า โลกามิสเป็นสมบัติที่ทรงสภาพ


สังโยชน์ 10 เป็นข้อปติบัตโดยละเอียด

เพื่อง่าย ต่อการปติบัต จึง แยกข้อพึงปติบัตออกมาให้ง่าย สำหรับ ชาวบ้าน คือ

นิวรณ์5 มี 5 อย่าง คือ

1 กามฉันทะ ความพอใจ ติดใจ หลงใหลใฝ่ฝัน ในกามโลกีย์ทั้งปวง ดุจคนหลับอยู่
2 พยาบาท ความไม่พอใจ จากความไม่ได้สมดังปรารถนาในโลกียะสมบัติทั้งปวง ดุจคนถูกทัณท์ทรมานอยู่
3 ถีนมิทธะ ความขี้เกียจ ท้อแท้ อ่อนแอ หมดอาลัย ไร้กำลังทั้งกายใจ ไม่ฮึกเหิม
4 อุทธัจจะกุกกุจจะ ความคิดซัดส่าย ตลอดเวลา ไม่สงบนิ่งอยู่ในความคิดใดๆ
5 วิจิกิจฉา ความไม่แน่ใจ ลังเลใจ สงสัย กังวล กล้าๆ กลัวๆ ไม่เต็มที่ ไม่มั่นใจ

ทั้ง สังโยช 10 แระ นิวร 5 เป็น สิ่งที่ ควรละ คล้ายกับศิล
แล้ว สิ่งที่ควรปติบัต คือ อริมรรคคล้าย กับ ธรรม

ประโยช อย่างยิ่ง ของธรรมมะเท่าที่ประจัก มีไว้สอนตัวเองเท่านั้น

พระพุทธองค์เท่านั้น สอนบุคคลอื่นได้ด้วยธรรมมะ แต่ บัวใต้ตม พระพุทธองก็ยังไม่อาจสอน

แล้วไครเล่าจะไปอวดเก่งใช้ธรรมมะสอนไคร ไคร เป็นไปไม่ได้เลย

แต่ สิ่งที่บอกว่า สอน เป็นเพียงแค่การบอกเล่า สิ่งที่ได้ยินได้ฟังมา ไม่นับว่าเป็นการสอนเลยความคิดเห็นที่ 6 เขียนเมื่อ : 22 Apr 2013 20:09:23     223.206.222.xxx
เพิ่งรู้ความหมายของคำว่ามานะ วันนี้เอง ขอบคุณครับ

ตอนเป็นเด็กวัดมักถูกหลวงลุงตำหนิว่า...เอ็งนี่ดีแต่ทิฐิมานะ

โตขึ้นจะได้ยาก.....หลงภูมิใจนึกว่าหลวงลุงตำหนิว่ามีทิฐิแต่ปลอบโยนด้วยคำว่ามานะ 555
ความคิดเห็นที่ 7 เขียนเมื่อ : 22 Apr 2013 20:57:35     110.171.73.xxx
โดยคุณ
ขอบคุน ด็อกเตอร์บ็อกส์ เป็นอย่างสูงคัรบ

เอาลิงค์ดีๆอย่างนี้มาแปะให้ขวานฟ้าได้อ่านบ่อยๆนะคัรบ

ขอบคุนอีกครั้งคัรบ สู้สู้
คำแนะนำ
 
        ขอให้ผู้ลงทุนที่เข้าใช้บริการข้อมูลในเว็บบอร์ดระมัดระวังการใช้บริการเกี่ยวกับการลงทุน เช่น การชักชวนให้ลงทุน การวางแผนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือการรับจัดการเงินลงทุน และไม่ควรหลงเชื่อผู้ให้บริการที่ไม่ได้รับอนุญาต ผู้ลงทุนควรใช้บริการจากผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตโดยถูกต้องตามกฎหมาย และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
        การให้คำแนะนำการลงทุน การติดต่อ การชักชวน หรือการวางแผนการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนเพื่อการซื้อขายหรือลงทุนในหลักทรัพย์ ตลอดจนการวิเคราะห์การลงทุน หรือกระทำใดๆ อันเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์แทนบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม และอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมาย และมีโทษตามมาตรา 289 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 
ก่อนการตั้งกระทู้ใหม่ กรุณาอ่าน "ระเบียบการใช้งาน" ซึ่งถือเป็นข้อตกลงในการใช้บริการก่อน
ทางทีมงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS