หุ้น IPO
หุ้น IPO

รายชื่อบริษัทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ชื่อย่อหุ้น บริษัท วันจองซื้อ ราคา IPO
(บาท)
วันเข้าซื้อขาย ตลาดรอง
TPIPP บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด มหาชน 1. ผู้ถือหุ้นเดิมของ TPIPL เฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิ : 22-24 มี.ค. 60 2. ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้มีอุปการะคุณ และผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นในต่างประเทศ : 24, 27-29 มี.ค. 60 7.00   SET
INGRS บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล ไทยแลนด์ จำกัด มหาชน   0.00   SET
WHAUP บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด มหาชน 1. ผู้ถือหุ้นเดิมของ WHA : 22-24 มี.ค. 60 2. ผู้มีอุปการะคุณของผู้จัดจำหน่าย และผู้มีอุปการะคุณของบริษัทฯ : 22-28 มี.ค. 60 3. ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศและต่างประเทศ : 30-31 มี.ค. และ 3 เม.ย. 60 26.50   SET
MM บริษัท มัดแมน จำกัด มหาชน   0.00   mai
BGRIM บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด มหาชน   0.00   SET
D บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน   0.00   mai
GGC บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด มหาชน   0.00   SET
ASAP บริษัท ชินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด มหาชน 22-24 มีนาคม 2560 3.03   SET
THG บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด มหาชน   0.00   SET
GLANDRT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าฯ อาคารสำนักงาน จีแลนด์   10.00   SET
BRRGIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์   0.00   SET
BOUTIQ บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน   0.00   mai
SSP บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน   0.00   mai

IPO Performance


IPO Research


เวลา ประเภท โบรกเกอร์/
แหล่งข้อมูล
ประเภท
บทวิเคราะห์
ชื่อหลักทรัพย์ หัวข้อ
20/03/17 - 16:27 SET/mai RHBS หุ้น IPO IPO : บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด - THG 
13/03/17 - 10:20 SET/mai MBKET หุ้น IPO MM IPO : บมจ. มัดแมน - MM 
23/12/16 - 08:44 SET/mai MBKET หุ้น IPO AU IPO : บมจ. อาฟเตอร์ยู - AU 
15/11/16 - 14:19 SET/mai CNS หุ้น IPO FN IPO : บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) - FN 
27/10/16 - 09:44 SET/mai MBKET หุ้น IPO IPO : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) - BPP 
28/09/16 - 09:02 SET/mai MBKET หุ้น IPO BCPG IPO : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) - BCPG 
16/09/16 - 08:53 SET/mai MBKET หุ้น IPO SQ IPO : บมจ. สหกลอิควิปเมนท์ - SQ 
19/08/16 - 14:56 SET/mai MBKET หุ้น IPO BCPG IPO : บมจ. บีซีพีจี - BCPG 
13/06/16 - 10:02 SET/mai TISCO หุ้น IPO NETBAY IPO Report : บมจ. เน็ตเบย์ - NETBAY 
13/06/16 - 10:02 SET/mai MBKET หุ้น IPO NETBAY IPO Report : บมจ. เน็ตเบย์ - NETBAY 
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS