สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 18/01/2018 11:00:15
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,834.57 +5.69 +0.31 1,837.92 1,829.85 3,483,672 23,539.25
SET50 1,193.47 +3.58 +0.30 1,195.75 1,189.17 514,955 15,314.27
SET100 2,667.44 +8.37 +0.31 2,672.64 2,658.55 789,306 18,722.71
sSET 1,088.11 +10.92 +1.01 1,088.42 1,078.95 185,011 856.58
SETHD 1,346.21 +3.20 +0.24 1,351.05 1,341.44 254,550 5,644.62
mai 534.09 +2.59 +0.49 534.78 532.17 194,928 478.24
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 786 2,080,883
ไม่เปลี่ยนแปลง 507 735,658
ลดลง 409 857,389
สถานะตลาด Open(I)
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACC-W1  0.11 0.12 0.10 0.11 +0.01 +10.00 0.10 0.11 1,852,900 203.60
AEC-W4  0.02 0.04 0.02 0.04 +0.02 +100.00 0.03 0.04 1,485,300 54.91
AJA-W1  0.24 0.24 0.24 0.24 0.00 0.00 0.23 0.24 1,800 0.43
ALT-W1  1.65 1.67 1.64 1.65 +0.01 +0.61 1.64 1.65 1,082,823 1,790.92
AQ-W4  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 7,212,701 72.13
AS-W1  0.60 0.60 0.59 0.59 -0.01 -1.67 0.59 0.60 48,400 28.94
BLAND-W4  0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00 0.03 0.04 3,950,100 158.00
BROCK-W1  0.06 0.06 0.06 0.06 +0.01 +20.00 0.05 0.06 112,000 6.72
BTC-W3  - - - - - - - 0.01 - -
BTS-W3  0.05 0.06 0.05 0.06 +0.01 +20.00 0.05 0.06 1,234,004 63.20
BWG-W4  0.16 0.17 0.16 0.17 0.00 0.00 0.16 0.17 770,500 123.28
CEN-W4  0.10 0.10 0.09 0.09 -0.01 -10.00 0.09 0.10 72,500 6.54
CGH-W2  0.03 0.06 0.03 0.06 +0.02 +50.00 0.05 0.06 6,204,800 280.78
CI-W1  0.53 0.53 0.53 0.53 0.00 0.00 0.52 0.53 20,200 10.71
CKP-W1  0.58 0.59 0.57 0.57 0.00 0.00 0.56 0.57 1,771,900 1,021.74
CRANE-W1  2.54 2.54 2.44 2.44 +0.02 +0.83 2.44 2.50 4,300 10.90
DCON-W1  - - - - - - 4.12 4.60 - -
DIGI-W1  0.09 0.10 0.09 0.10 0.00 0.00 0.09 0.10 1,800 0.16
DIGI-W2  - - - - - - 0.02 0.03 - -
EARTH-W4 <SP, NP> - - - - - - - - - -
ECL-W2  1.84 1.87 1.83 1.83 +0.01 +0.55 1.83 1.84 172,500 317.60
EIC-W2  0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00 0.03 0.04 300 0.01
EIC-W3  - - - - - - 0.08 0.09 - -
EIC-W4  - - - - - - - 0.01 - -
EVER-W3  0.05 0.06 0.05 0.05 0.00 0.00 0.04 0.05 128,800 6.51
FER-W2  0.29 0.31 0.29 0.30 +0.02 +7.14 0.28 0.30 18,400 5.50
FER-W3  0.15 0.17 0.15 0.15 0.00 0.00 0.15 0.16 20,783,420 3,252.69
GIFT-W1  3.04 3.16 3.04 3.10 +0.08 +2.65 3.08 3.12 1,477,200 4,579.87
GJS-W3  - - - - - - 0.02 0.03 - -
GL-W4 <NP> 1.36 1.42 1.31 1.31 +0.02 +1.55 1.31 1.33 4,688,843 6,410.16
GLAND-W4  0.90 0.90 0.90 0.90 -0.02 -2.17 0.90 0.93 2,000 1.80
GREEN-W4  0.14 0.14 0.14 0.14 0.00 0.00 0.13 0.14 804,300 112.60
GSTEL-W1  - - - - - - - 0.01 - -
GSTEL-W2  - - - - - - - 0.01 - -
IEC-W2 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IFEC-W2 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IHL-W1  7.25 7.50 7.25 7.30 +0.10 +1.39 7.25 7.35 70,000 514.25
ITD-W1  0.29 0.29 0.29 0.29 0.00 0.00 0.29 0.30 6,240 1.81
IVL-W2  14.80 14.90 14.50 14.60 -0.10 -0.68 14.60 14.70 5,178,900 76,045.86
JAS-W3  4.02 4.08 4.00 4.06 +0.06 +1.50 4.06 4.08 1,347,375 5,457.17
JMART-W2  6.85 7.10 6.85 7.10 +0.20 +2.90 7.05 7.10 1,340,704 9,393.59
JMT-W1  13.90 14.70 13.80 14.70 +1.00 +7.30 14.20 14.60 140,100 2,011.85
MFC-W1  0.85 0.86 0.81 0.83 +0.01 +1.22 0.82 0.83 1,255,000 1,043.21
MIDA-W2  0.06 0.06 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.06 17,320 0.93
MILL-W3  - - - - - - 0.16 0.17 - -
MILL-W4  - - - - - - 0.54 0.56 - -
ML-W2  0.07 0.07 0.07 0.07 -0.01 -12.50 0.07 0.08 450,500 31.54
MONO-W1  2.02 2.02 1.96 1.97 +0.03 +1.55 1.97 1.98 6,204,400 12,359.08
NEP-W3  - - - - - - 0.16 0.17 - -
NMG-W3  0.08 0.08 0.08 0.08 -0.01 -11.11 0.08 0.09 200,000 16.00
NOK-W1  1.44 1.50 1.44 1.50 +0.05 +3.45 1.45 1.50 63,725 91.87
NPP-W2  0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.02 0.03 1,957,600 39.15
NPP-W3  0.07 0.08 0.07 0.08 +0.01 +14.29 0.07 0.08 1,487,500 104.13
NUSA-W2 <SP> - - - - - - - - - -
ORI-W1  6.10 6.10 5.90 5.95 0.00 0.00 5.90 5.95 3,996,011 24,031.06
PL-W1  1.30 1.48 1.29 1.38 +0.08 +6.15 1.37 1.38 7,695,666 10,741.02
PLE-W3  0.77 0.77 0.76 0.76 0.00 0.00 0.75 0.76 136,000 104.12
POLAR-W3 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PSL-W1  1.99 2.02 1.70 1.71 -0.37 -17.79 1.70 1.72 1,516,000 2,812.54
RICH-W1 <SP, NC> - - - - - - - - - -
RICHY-W1  0.38 0.38 0.37 0.38 +0.01 +2.70 0.36 0.38 136,900 50.66
RICHY-W2  0.26 0.26 0.26 0.26 0.00 0.00 0.25 0.26 50,000 13.00
RML-W4  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 2,920,000 29.20
RS-W3  19.60 19.60 19.30 19.30 0.00 0.00 19.20 19.30 47,900 929.46
S-W1  0.35 0.35 0.35 0.35 +0.01 +2.94 0.34 0.35 20,000 7.00
SAMART-W  - - - - - - - 0.01 - -
SAWAD-W1  11.30 12.00 11.30 11.90 +0.70 +6.25 11.80 11.90 92,000 1,076.84
SMM-W4  0.23 0.23 0.22 0.22 -0.01 -4.35 0.22 0.23 10,200 2.25
SMT-W1  0.53 0.54 0.53 0.53 0.00 0.00 0.52 0.53 294,300 156.02
SPALI-W4  19.30 19.70 19.30 19.70 +0.30 +1.55 19.60 19.70 359,215 7,026.24
SPORT-W5  - - - - - - 0.13 0.15 - -
SPORT-W6  0.09 0.09 0.09 0.09 -0.01 -10.00 0.09 0.10 320,154 28.81
SUPER-W4  0.46 0.47 0.46 0.47 0.00 0.00 0.46 0.47 1,499,700 689.94
SUSCO-W1  0.60 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 0.60 0.61 13,210 7.93
SVI-W3  1.66 1.72 1.66 1.72 +0.04 +2.38 1.66 1.71 300 0.51
TCC-W2  - - - - - - 0.05 0.23 - -
TCC-W3  0.56 0.56 0.56 0.56 0.00 0.00 0.55 0.56 600 0.34
TCC-W4  0.25 0.26 0.25 0.25 +0.01 +4.17 0.25 0.26 85,450 21.37
TCJ-W2  4.18 4.22 4.18 4.18 +0.02 +0.48 4.18 4.20 177,900 746.54
TCMC-W2  0.86 0.86 0.85 0.85 -0.01 -1.16 0.85 0.86 493,800 420.10
TFD-W4  0.08 0.11 0.07 0.10 +0.02 +25.00 0.09 0.10 10,516,541 1,004.74
TFG-W1  2.90 2.90 2.90 2.90 0.00 0.00 2.88 3.00 13,000 37.70
TFG-W2  1.06 1.06 1.06 1.06 0.00 0.00 1.05 1.06 1,200 1.27
TGPRO-W2  0.01 0.01 0.01 0.01 -0.01 -50.00 - 0.01 50,000 0.50
TH-W2  0.12 0.13 0.12 0.12 -0.01 -7.69 0.12 0.13 2,150,700 260.70
THE-W2  0.09 0.10 0.08 0.09 0.00 0.00 0.09 0.10 31,763,500 2,858.70
TNPC-W1  0.74 0.74 0.74 0.74 +0.03 +4.23 0.71 0.74 2,100 1.55
TPOLY-W2  1.26 1.27 1.25 1.26 +0.03 +2.44 1.25 1.26 152,200 191.56
TSI-W2  0.18 0.18 0.17 0.18 +0.01 +5.88 0.17 0.18 81,500 13.92
TSR-W1  - - - - - - 1.75 1.78 - -
TTA-W5  1.30 1.33 1.30 1.30 +0.01 +0.78 1.30 1.31 153,231 199.71
TWZ-W4  - - - - - - - 0.01 - -
U-W1  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 2,800 0.03
VGI-W1  0.39 0.40 0.39 0.39 +0.01 +2.63 0.39 0.40 1,943,500 760.10
VIBHA-W2  1.60 1.60 1.60 1.60 +0.01 +0.63 1.59 1.60 2,000 3.20
VIBHA-W3  0.38 0.39 0.38 0.39 +0.01 +2.63 0.39 0.40 397,400 154.98
WAVE-W1  0.94 0.95 0.93 0.94 +0.01 +1.08 0.94 0.95 333,000 313.07
WHA-W1  12.10 12.30 12.00 12.10 +0.10 +0.83 12.00 12.10 184,500 2,243.70
WIIK-W1  0.33 0.35 0.30 0.31 0.00 0.00 0.30 0.31 5,513,500 1,751.72
WORK-W1  41.25 41.50 41.25 41.50 +0.25 +0.61 41.25 41.50 600 24.78
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่