สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26/05/2017 22:59:56
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,569.27 -0.14 -0.01 1,572.66 1,566.81 8,549,967 37,346.99
SET50 991.97 -0.46 -0.05 994.51 990.09 746,372 17,991.48
SET100 2,238.36 -0.86 -0.04 2,244.18 2,234.78 1,493,444 24,342.19
sSET 1,018.60 -2.22 -0.22 1,024.58 1,018.39 409,159 2,362.30
SETHD 1,212.65 -1.45 -0.12 1,216.83 1,209.92 297,560 5,660.50
mai 573.03 +0.12 +0.02 575.54 572.59 973,193 2,361.72
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 537 3,042,068
ไม่เปลี่ยนแปลง 469 1,470,873
ลดลง 685 4,942,427
สถานะตลาด Closed

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABC-W1  0.15 0.15 0.14 0.14 -0.01 -6.67 0.14 0.15 2,971,500 416.76
ABC-W2  0.06 0.06 0.05 0.05 -0.01 -16.67 0.05 0.06 355,666 17.97
ACC-W1  0.12 0.12 0.12 0.12 0.00 0.00 0.11 0.12 1,000 0.12
AEC-W4  0.16 0.16 0.16 0.16 0.00 0.00 0.15 0.16 1,100 0.18
AJD-W1 <SP> - - - - - - - - - -
BANPU-W3 <SP> - - - - - - - - - -
BLAND-W4  0.18 0.19 0.18 0.19 +0.01 +5.56 0.18 0.19 8,237,103 1,541.34
BROCK-W1  0.25 0.26 0.25 0.25 0.00 0.00 0.25 0.26 1,294,700 326.78
BTC-W3  0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 4,172,478 41.73
BTS-W3  0.38 0.38 0.37 0.38 0.00 0.00 0.37 0.38 1,487,124 559.91
BWG-W4  0.36 0.38 0.36 0.36 -0.01 -2.70 0.36 0.37 1,643,615 603.32
CEN-W4  0.31 0.33 0.30 0.30 -0.01 -3.23 0.30 0.31 6,595,200 2,090.63
CGH-W1  0.06 0.07 0.06 0.06 0.00 0.00 0.06 0.07 1,876,341 126.62
CGH-W2  0.15 0.15 0.13 0.14 0.00 0.00 0.13 0.14 222,085 30.52
CKP-W1  0.44 0.45 0.44 0.45 +0.01 +2.27 0.44 0.45 78,126 34.88
DCON-W1  4.28 4.30 4.28 4.30 -0.32 -6.93 4.30 4.78 800 3.43
EARTH-W4  0.15 0.16 0.15 0.15 -0.01 -6.25 0.15 0.16 9,920,659 1,527.82
EASON-W2  - - - - - - 2.62 2.80 - -
ECL-W2  1.25 1.27 1.24 1.27 +0.03 +2.42 1.27 1.28 17,720,600 22,233.48
EIC-W1 <SP, NP> - - - - - - - - - -
EIC-W2 <NP> 0.07 0.07 0.06 0.07 0.00 0.00 0.06 0.07 250,700 15.05
EIC-W3 <NP> 0.20 0.20 0.18 0.18 -0.02 -10.00 0.18 0.19 120,200 22.14
EMC-W5  - - - - - - - 0.01 1 0.00
EPCO-W2  0.44 0.44 0.40 0.41 -0.03 -6.82 0.41 0.42 470,724 197.32
EVER-W2  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 1,000,000 10.00
EVER-W3  0.06 0.06 0.06 0.06 0.00 0.00 0.06 0.07 170 0.01
FER-W1  0.14 0.15 0.13 0.15 0.00 0.00 0.13 0.15 1,102,600 145.07
FER-W2  - - - - - - 0.30 0.34 - -
GIFT-W1  3.74 3.76 3.62 3.66 -0.06 -1.61 3.64 3.66 432,499 1,599.10
GJS-W2  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 3,000,000 30.00
GJS-W3  0.04 0.05 0.04 0.04 -0.01 -20.00 0.04 0.05 1,088,900 43.56
GL-W4  6.75 6.90 6.55 6.65 -0.05 -0.75 6.65 6.70 142,900 954.31
GLAND-W3  1.35 1.36 1.35 1.36 0.00 0.00 1.36 1.39 14,277 19.28
GLAND-W4  1.32 1.32 1.32 1.32 +0.01 +0.76 1.31 1.40 7,000 9.24
GREEN-W4  0.79 0.81 0.77 0.77 -0.03 -3.75 0.77 0.79 4,832,900 3,805.99
GSTEL-W1  0.01 0.02 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 500,200 5.00
GSTEL-W2  - - - - - - - 0.03 - -
GUNKUL-W  1.89 1.89 1.86 1.86 +0.40 +27.40 1.45 1.79 2,581 4.80
IEC-W2 <SP, NC> - - - - - - - - - -
IFEC-W2 <SP, NP> - - - - - - - - - -
IHL-W1  4.44 4.48 4.30 4.32 -0.08 -1.82 4.32 4.34 969,050 4,212.69
ITD-W1  0.41 0.42 0.41 0.41 0.00 0.00 0.40 0.41 847,989 347.93
IVL-W1  1.28 2.36 1.28 2.34 +1.06 +82.81 2.34 2.36 128,443,396 259,763.03
IVL-W2  2.54 2.78 2.54 2.74 +0.20 +7.87 2.74 2.76 2,843,162 7,711.03
JAS-W3  4.28 4.50 4.24 4.38 +0.12 +2.82 4.38 4.40 22,509,626 99,163.98
JMT-W1  7.30 8.00 7.15 7.20 +0.15 +2.13 7.20 7.45 27,000 197.00
L&E-W3 <SP> - - - - - - - - - -
LOXLEY-W  0.47 0.48 0.45 0.45 -0.02 -4.26 0.45 0.46 1,725,310 795.21
MACO-W1  0.06 0.07 0.05 0.05 -0.01 -16.67 0.05 0.07 14,210,500 849.02
MAX-W2  - - - - - - - 0.01 - -
MAX-W3  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 483,500 4.84
MFC-W1  2.74 2.78 2.72 2.72 -0.02 -0.73 2.72 2.76 79,300 216.83
MIDA-W2  0.15 0.16 0.14 0.16 0.00 0.00 0.15 0.16 978,260 146.81
MILL-W3  0.14 0.14 0.13 0.13 -0.01 -7.14 0.13 0.14 1,965,600 256.77
MINT-W5  2.58 2.60 2.54 2.58 -0.02 -0.77 2.56 2.58 176,953 455.60
ML-W2  0.27 0.29 0.27 0.28 0.00 0.00 0.27 0.28 2,915,455 803.91
MONO-W1  1.29 1.29 1.27 1.27 -0.02 -1.55 1.27 1.28 1,321,700 1,694.00
NEP-W3  - - - - - - 0.11 0.12 - -
NMG-W3  0.20 0.23 0.20 0.20 0.00 0.00 0.20 0.21 13,672,400 2,998.06
NPP-W2  0.20 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00 0.19 0.20 57,218 11.44
NPP-W3  0.21 0.21 0.20 0.21 +0.01 +5.00 0.20 0.21 960,703 201.55
NUSA-W2  0.03 0.04 0.03 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 28,233 0.95
PL-W1  2.32 2.42 2.30 2.30 -0.02 -0.86 2.30 2.32 5,475,800 12,820.91
PLE-W3  0.51 0.52 0.50 0.50 -0.02 -3.85 0.50 0.51 2,497,300 1,256.74
POLAR-W3 <SP, NP> - - - - - - - - - -
PSL-W1  1.50 1.50 1.50 1.50 -0.05 -3.23 1.50 1.53 300 0.45
RICH-W1 <SP, NC> - - - - - - - - - -
RML-W4  0.10 0.11 0.10 0.11 +0.01 +10.00 0.10 0.11 783,200 79.37
S-W1  0.67 0.67 0.66 0.66 -0.01 -1.49 0.66 0.67 136,064 90.30
SAMART-W  0.52 0.54 0.49 0.50 -0.01 -1.96 0.50 0.52 1,018,520 517.13
SAWAD-W1  7.40 7.40 7.10 7.10 -0.30 -4.05 7.10 7.20 92,600 672.16
SIRI-W2  0.06 0.07 0.06 0.06 0.00 0.00 0.06 0.07 2,426,235 157.17
SMT-W1  1.54 1.55 1.53 1.53 -0.01 -0.65 1.53 1.55 554,700 853.07
SPORT-W5  0.60 0.64 0.60 0.61 +0.01 +1.67 0.61 0.62 6,313,200 3,892.61
SUSCO-W1  0.56 0.58 0.56 0.57 0.00 0.00 0.57 0.58 1,063,800 614.34
SVI-W3  2.46 2.46 2.20 2.20 0.00 0.00 2.14 2.20 190,950 428.31
TCC-W2  - - - - - - 0.54 0.60 - -
TCC-W3  - - - - - - 0.55 0.68 80 0.03
TCC-W4  - - - - - - 0.49 0.51 - -
TFD-W4  0.39 0.41 0.38 0.39 +0.01 +2.63 0.38 0.39 2,822,451 1,107.94
TFG-W1  3.58 3.70 3.58 3.70 +0.06 +1.65 3.60 3.70 12,600 45.12
TGPRO-W2  0.04 0.05 0.04 0.05 0.00 0.00 0.04 0.05 21,100 1.04
TH-W1  0.13 0.13 0.11 0.12 -0.01 -7.69 0.11 0.12 231,600 27.79
TH-W2  0.24 0.24 0.23 0.23 -0.02 -8.00 0.23 0.24 1,247,167 291.10
THE-W2  0.20 0.21 0.19 0.19 -0.02 -9.52 0.19 0.20 83,106,564 16,625.85
TNPC-W1  - - - - - - 0.44 0.45 - -
TPOLY-W2  1.80 1.80 1.74 1.76 0.00 0.00 1.75 1.76 495,300 872.22
TSI-W2  0.13 0.13 0.12 0.12 -0.01 -7.69 0.12 0.13 57,500 7.36
TSR-W1  2.90 2.90 2.82 2.84 -0.04 -1.39 2.80 2.84 22,600 64.26
TTA-W5  1.40 1.40 1.36 1.37 -0.02 -1.44 1.36 1.37 528,345 724.00
TWZ-W3  - - - - - - - 0.01 - -
TWZ-W4  0.02 0.02 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 1,245,100 24.69
U-W1  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 3,634 0.04
VGI-W1  0.24 0.28 0.24 0.26 +0.02 +8.33 0.26 0.27 44,969,988 11,828.07
VIBHA-W2  1.84 1.84 1.82 1.84 0.00 0.00 1.83 1.84 156,933 286.69
WHA-W1  6.65 6.65 6.65 6.65 0.00 0.00 6.30 6.65 5,000 33.25
WIIK-W1  1.02 1.08 1.01 1.02 +0.01 +0.99 1.01 1.02 2,367,700 2,449.40
WORK-W1  21.90 24.90 21.90 24.00 +2.20 +10.09 23.60 24.00 182,471 4,349.88
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS