สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30/03/2017 09:39:47
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,574.97 - - - - - -
SET50 997.63 - - - - - -
SET100 2,246.26 - - - - - -
sSET 1,045.38 - - - - - -
SETHD 1,239.84 - - - - - -
mai 593.52 - - - - - -
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น - -
ไม่เปลี่ยนแปลง - -
ลดลง - -
สถานะตลาด Pre-Open1

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABC-W1  - - - - - - 0.17 0.17 - -
ABC-W2  - - - - - - 0.07 0.08 - -
ACC-W1  - - - - - - 0.15 ATO - -
AEC-W2 <SP> - - - - - - - - - -
AEC-W4  - - - - - - 0.17 0.18 - -
AJD-W1  - - - - - - 0.92 0.93 - -
BANPU-W3  - - - - - - 15.00 14.70 - -
BLAND-W4  - - - - - - 0.23 0.24 - -
BROCK-W1  - - - - - - 0.27 0.28 - -
BTC-W3  - - - - - - 0.01 ATO - -
BTS-W3  - - - - - - 0.55 0.56 - -
BWG-W4  - - - - - - ATO 0.47 - -
CEN-W4  - - - - - - 0.40 0.40 - -
CGH-W1  - - - - - - 0.15 0.16 - -
CGH-W2  - - - - - - 0.19 0.20 - -
CKP-W1  - - - - - - 0.46 0.47 - -
DCON-W1  - - - - - - 3.86 4.74 - -
EARTH-W4  - - - - - - 0.35 0.34 - -
EASON-W2  - - - - - - 3.22 3.38 - -
ECL-W2  - - - - - - 0.69 0.64 - -
EIC-W1 <NP> - - - - - - 0.01 ATO - -
EIC-W2 <NP> - - - - - - 0.09 0.10 - -
EIC-W3 <NP> - - - - - - 0.21 0.20 - -
EMC-W5  - - - - - - 0.01 0.02 - -
EPCO-W2  - - - - - - 0.63 0.64 - -
EVER-W2  - - - - - - 0.03 0.04 - -
EVER-W3  - - - - - - 0.07 0.08 - -
FER-W1  - - - - - - 0.18 0.19 - -
FER-W2  - - - - - - 0.31 0.43 - -
GENCO-W1  - - - - - - 0.48 ATO - -
GIFT-W1  - - - - - - ATO 4.04 - -
GJS-W2  - - - - - - - ATO - -
GJS-W3  - - - - - - 0.04 0.05 - -
GL-W4  - - - - - - 8.30 8.00 - -
GLAND-W3  - - - - - - 1.49 1.54 - -
GLAND-W4  - - - - - - 1.45 1.54 - -
GREEN-W4  - - - - - - ATO 0.92 - -
GSTEL-W1  - - - - - - 0.01 0.02 - -
GSTEL-W2  - - - - - - 0.01 0.02 - -
GUNKUL-W  - - - - - - 2.76 3.02 - -
IEC-W2 <SP, NC> - - - - - - - - - -
IFEC-W2 <SP, NP> - - - - - - - - - -
IHL-W1  - - - - - - 3.16 3.28 - -
ITD-W1  - - - - - - 0.50 0.51 - -
IVL-W1  - - - - - - 1.76 1.72 - -
IVL-W2  - - - - - - 2.48 2.54 - -
JAS-W3  - - - - - - ATO ATO - -
JMT-W1  - - - - - - 7.30 8.00 - -
L&E-W3  - - - - - - ATO ATO - -
LH-W3  - - - - - - 5.70 5.50 - -
LOXLEY-W  - - - - - - 0.56 0.56 - -
MACO-W1  - - - - - - 0.09 0.10 - -
MAX-W2  - - - - - - - ATO - -
MFC-W1  - - - - - - 3.38 3.46 - -
MIDA-W2  - - - - - - 0.17 0.18 - -
MILL-W3  - - - - - - 0.18 0.18 - -
MINT-W5  - - - - - - 3.04 ATO - -
ML-W2  - - - - - - 0.29 0.30 - -
MONO-W1  - - - - - - 1.30 1.32 - -
NEP-W3  - - - - - - 0.10 0.11 - -
NMG-W3  - - - - - - 0.22 0.23 - -
NPP-W2  - - - - - - 0.40 0.41 - -
NUSA-W2  - - - - - - 0.07 0.08 - -
PL-W1  - - - - - - ATO 2.38 - -
PLE-W3  - - - - - - 0.49 0.50 - -
POLAR-W3 <SP> - - - - - - - - - -
PSL-W1  - - - - - - 1.78 1.78 - -
RICH-W1 <SP, NC> - - - - - - - - - -
RML-W4  - - - - - - 0.15 0.16 - -
S-W1  - - - - - - 0.69 0.70 - -
SAMART-W  - - - - - - 0.69 0.71 - -
SAWAD-W1  - - - - - - 6.60 7.25 - -
SIRI-W2  - - - - - - 0.08 ATO - -
SMT-W1  - - - - - - 1.69 1.74 - -
SPORT-W5  - - - - - - 0.92 0.90 - -
SUPER-W3 <SP> - - - - - - - - - -
SUSCO-W1  - - - - - - 0.68 0.60 - -
SVI-W3  - - - - - - 2.24 2.56 - -
TCC-W2  - - - - - - 0.58 0.69 - -
TCC-W3  - - - - - - 0.63 0.73 - -
TCC-W4  - - - - - - 0.57 0.57 - -
TFD-W4  - - - - - - 0.32 0.33 - -
TFG-W1  - - - - - - 4.10 4.16 - -
TGPRO-W1  - - - - - - 0.01 ATO - -
TGPRO-W2  - - - - - - 0.07 0.08 - -
TH-W1  - - - - - - ATO 0.25 - -
TH-W2  - - - - - - 0.28 0.29 - -
TNPC-W1  - - - - - - 0.52 0.55 - -
TPOLY-W2  - - - - - - 2.24 ATO - -
TSI-W2  - - - - - - 0.15 0.16 - -
TSR-W1  - - - - - - ATO ATO - -
TTA-W5  - - - - - - 1.59 ATO - -
TWZ-W3  - - - - - - 0.02 0.03 - -
TWZ-W4  - - - - - - 0.03 ATO - -
U-W1  - - - - - - 0.01 ATO - -
VGI-W1  - - - - - - 0.28 0.28 - -
VIBHA-W2  - - - - - - 1.91 1.94 - -
WHA-W1  - - - - - - 7.30 7.60 - -
WIIK-W1  - - - - - - 1.09 1.14 - -
WORK-W1  - - - - - - 19.70 21.00 - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS