สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26/05/2018 00:30:05
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,741.21 +8.70 +0.50 1,741.23 1,725.06 12,345,504 54,815.51
SET50 1,147.49 +7.58 +0.66 1,147.50 1,134.68 1,399,026 39,942.92
SET100 2,547.09 +15.25 +0.60 2,547.13 2,519.70 2,648,417 45,883.92
sSET 945.75 +1.08 +0.11 947.13 935.19 273,691 656.60
SETHD 1,295.18 +11.92 +0.93 1,295.18 1,279.55 786,048 17,765.96
mai 468.53 -0.54 -0.12 471.87 467.13 578,028 867.65
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 635 5,634,702
ไม่เปลี่ยนแปลง 523 2,208,843
ลดลง 746 4,734,948
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
7UP-W2  - - - - - - 0.24 0.39 - -
ACC-W1  0.05 0.05 0.04 0.05 0.00 0.00 0.04 0.05 72,900 2.92
AEC-W4 <SP> - - - - - - - - - -
AJA-W1  0.21 0.23 0.21 0.23 +0.02 +9.52 0.22 0.23 167,300 36.02
ALT-W1  1.24 1.27 1.23 1.25 +0.02 +1.63 1.23 1.25 383,902 478.61
AQ-W4  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 10,001 0.10
AS-W1  0.64 0.65 0.58 0.58 -0.05 -7.94 0.58 0.59 1,172,605 708.94
AYUD-W1  6.35 6.85 5.30 5.45 -0.75 -12.10 5.45 5.50 10,261,531 63,641.29
B-W3  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 10,000 0.10
BLAND-W4  0.03 0.04 0.02 0.03 +0.01 +50.00 0.02 0.03 45,538,880 1,393.79
BROCK-W1 <SP> - - - - - - - - - -
BTS-W3  0.14 0.15 0.12 0.12 -0.01 -7.69 0.12 0.13 71,887,016 9,596.43
BWG-W4  0.11 0.11 0.10 0.10 -0.01 -9.09 0.10 0.11 1,302,966 131.13
CEN-W4  0.08 0.08 0.08 0.08 0.00 0.00 0.07 0.08 353,700 28.30
CGH-W2  - - - - - - - 0.01 - -
CI-W1  0.52 0.52 0.52 0.52 0.00 0.00 0.52 0.54 102,000 53.04
CKP-W1  0.39 0.39 0.38 0.38 0.00 0.00 0.38 0.39 569,200 216.80
CRANE-W1  1.80 1.85 1.80 1.80 -0.05 -2.70 1.77 1.80 35,600 64.08
DCC-W1  0.73 0.77 0.70 0.70 -0.01 -1.41 0.69 0.70 35,745,439 25,953.40
DCON-W1  - - - - - - 4.12 4.90 - -
DIGI-W1  0.07 0.07 0.06 0.07 +0.01 +16.67 0.06 0.07 4,445,600 270.83
DIGI-W2  0.02 0.03 0.02 0.03 +0.01 +50.00 0.02 0.03 904,900 18.10
EARTH-W4 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
EIC-W2  0.02 0.02 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 324,100 4.28
EIC-W3  0.05 0.05 0.04 0.05 0.00 0.00 0.04 0.05 800 0.04
EIC-W4  - - - - - - - 0.01 - -
EVER-W3  0.04 0.05 0.04 0.05 +0.01 +25.00 0.04 0.05 1,216,100 49.28
GJS-W3  0.03 0.03 0.02 0.03 -0.01 -25.00 0.02 0.03 6,436,100 192.84
GL-W4 <NP> 0.34 0.37 0.31 0.31 -0.02 -6.06 0.31 0.32 4,857,000 1,618.96
GLAND-W4  1.36 1.43 1.36 1.43 +0.07 +5.15 1.37 1.43 391,080 542.90
GREEN-W4 <SP> - - - - - - - - - -
GSTEL-W1 <SP> - - - - - - - - - -
GSTEL-W2 <SP> - - - - - - - - - -
IEC-W2 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IFEC-W2 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IHL-W1  5.05 5.25 5.05 5.10 +0.05 +0.99 5.05 5.25 20,218 102.13
ITD-W1  0.18 0.20 0.18 0.20 +0.03 +17.65 0.19 0.20 58,210,665 11,086.75
IVL-W2  17.20 17.30 16.60 17.00 0.00 0.00 16.90 17.00 14,707,670 249,602.94
JAS-W3  2.46 2.62 2.46 2.52 +0.04 +1.61 2.52 2.54 6,745,278 17,282.58
JCK-W4  - - - - - - - 0.01 - -
JCK-W5  0.45 0.48 0.45 0.48 0.00 0.00 0.45 0.48 120,200 54.10
JMART-W2  2.42 2.42 2.30 2.32 -0.02 -0.85 2.32 2.34 438,300 1,023.51
JMT-W1  11.00 11.90 10.40 11.50 -0.10 -0.86 10.90 11.50 157,106 1,761.18
MIDA-W2  0.03 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 8,159,000 244.77
MILL-W3  0.04 0.05 0.04 0.05 +0.01 +25.00 0.03 0.05 681,000 27.25
MILL-W4  0.29 0.30 0.29 0.30 +0.01 +3.45 0.29 0.30 2,110 0.61
ML-W2  0.05 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00 0.04 0.05 500,500 25.02
MONO-W1  1.05 1.06 0.98 0.98 -0.06 -5.77 0.98 1.00 12,203,500 12,374.92
NEP-W3  0.15 0.16 0.15 0.16 +0.01 +6.67 0.14 0.15 50,000 7.92
NMG-W3 <SP> - - - - - - - - - -
NOK-W1  1.29 1.31 1.29 1.31 0.00 0.00 1.29 1.31 49,050 63.67
NPP-W3  0.48 0.50 0.46 0.46 0.00 0.00 0.46 0.49 4,704,335 2,251.02
NUSA-W3  0.18 0.18 0.17 0.17 +0.05 +41.67 0.14 0.16 10,800 1.84
ORI-W1  3.12 3.16 3.06 3.08 -0.02 -0.65 3.08 3.12 1,185,525 3,681.98
PACE-W1  0.02 0.02 0.01 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.02 5,673,201 107.16
PACE-W2  0.05 0.06 0.05 0.06 +0.01 +20.00 0.05 0.06 994,616 49.89
PDJ-W2  1.60 1.60 1.57 1.57 0.00 0.00 1.57 1.73 6,345 10.03
PDJ-W3  1.56 1.56 1.56 1.56 0.00 0.00 1.56 1.60 4,065 6.34
PDJ-W4  1.55 1.55 1.54 1.54 -0.01 -0.65 1.55 1.60 20,887 32.28
PL-W1 <SP> - - - - - - - - - -
PLE-W3  0.38 0.39 0.33 0.36 -0.01 -2.70 0.36 0.37 2,730,000 964.11
PSL-W1 <SP> - - - - - - - - - -
RICH-W1 <SP, NC> - - - - - - - - - -
RICHY-W1  0.36 0.36 0.34 0.34 -0.02 -5.56 0.34 0.36 720,300 244.91
RICHY-W2  0.18 0.19 0.18 0.19 0.00 0.00 0.18 0.19 15,400 2.88
RML-W4 <SP> - - - - - - - - - -
RS-W3  12.30 13.80 11.90 11.90 -0.80 -6.30 11.80 12.70 13,600 169.79
S-W1  0.19 0.21 0.19 0.20 +0.01 +5.26 0.20 0.21 2,599,700 518.55
SAWAD-W1  6.05 6.30 6.00 6.05 0.00 0.00 6.05 6.10 101,800 619.20
SMM-W4  0.22 0.22 0.21 0.21 -0.01 -4.55 0.21 0.22 135,000 29.60
SMT-W1  0.22 0.23 0.20 0.22 -0.01 -4.35 0.21 0.22 1,149,704 241.61
SPALI-W4  20.00 20.10 19.80 20.10 +0.10 +0.50 20.10 20.20 188,020 3,750.84
SPORT-W5  0.18 0.20 0.18 0.18 0.00 0.00 0.18 0.19 1,393,100 257.95
SPORT-W6  0.04 0.04 0.03 0.04 0.00 0.00 0.03 0.04 347,172 13.88
SUPER-W4  0.30 0.31 0.29 0.31 +0.02 +6.90 0.30 0.31 47,061,600 14,278.28
SUSCO-W1  0.36 0.36 0.35 0.36 0.00 0.00 0.36 0.37 533,000 191.09
SVI-W3  1.12 1.12 0.89 1.04 -0.12 -10.34 1.04 1.05 268,800 270.89
TCC-W3  0.60 0.60 0.57 0.57 -0.03 -5.00 0.57 0.60 2,400 1.38
TCC-W4  0.24 0.24 0.24 0.24 +0.01 +4.35 0.22 0.24 562 0.13
TCJ-W2  1.24 1.32 1.23 1.26 +0.04 +3.28 1.25 1.26 1,400,300 1,788.36
TCMC-W2  0.40 0.40 0.38 0.40 0.00 0.00 0.39 0.40 564,500 219.05
TFG-W1  - - - - - - 1.76 1.99 - -
TFG-W2  0.80 0.81 0.79 0.79 -0.01 -1.25 0.79 0.80 123,900 99.71
TGPRO-W2  - - - - - - - 0.01 - -
TH-W2  0.13 0.14 0.13 0.14 0.00 0.00 0.13 0.14 16,100 2.10
THE-W2  0.06 0.07 0.06 0.06 0.00 0.00 0.05 0.06 22,388,800 1,345.34
TNITY-W1  1.25 1.29 1.22 1.23 -0.02 -1.60 1.23 1.24 1,832,828 2,286.85
TNPC-W1  0.63 0.64 0.59 0.62 -0.01 -1.59 0.62 0.63 915,000 555.64
TPOLY-W2  0.04 0.09 0.04 0.09 +0.06 +200.00 0.08 0.09 26,412,400 1,787.24
TSI-W2  - - - - - - - 0.01 - -
TSR-W1  0.78 0.81 0.76 0.78 -0.01 -1.27 0.77 0.78 720,601 563.29
TTA-W5  0.94 0.95 0.92 0.94 -0.01 -1.05 0.94 0.95 425,407 396.47
TWZ-W4 <SP> - - - - - - - - - -
U-W1  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 430,000 4.30
U-W4  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 7,617,259 76.17
VGI-W1  0.44 0.44 0.41 0.42 -0.02 -4.55 0.41 0.42 62,842,670 26,942.84
VIBHA-W2  1.46 1.46 1.44 1.46 0.00 0.00 1.46 1.49 52,602 76.15
VIBHA-W3  0.37 0.37 0.35 0.36 0.00 0.00 0.35 0.36 1,753,530 625.02
WAVE-W1  0.60 0.60 0.59 0.59 -0.01 -1.67 0.59 0.60 40,500 24.10
WHA-W1  8.80 9.00 8.55 8.85 +0.10 +1.14 8.85 8.90 1,374,100 12,108.36
WIIK-W1 <SP> - - - - - - - - - -
WORK-W1  16.90 16.90 16.80 16.80 +0.10 +0.60 16.30 16.80 200 3.37
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่