สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/02/2017 23:00:06
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,564.42 -14.05 -0.89 1,583.31 1,564.37 11,678,574 44,878.82
SET50 981.03 -8.71 -0.88 993.87 981.03 1,060,925 24,493.26
SET100 2,213.02 -20.03 -0.90 2,241.79 2,212.99 1,701,741 29,353.86
sSET 1,063.19 -10.09 -0.94 1,079.06 1,063.19 944,011 3,536.96
SETHD 1,199.96 -8.30 -0.69 1,212.34 1,199.29 471,919 6,689.04
mai 624.64 -9.85 -1.55 636.76 624.53 1,187,665 2,673.99
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 348 3,901,919
ไม่เปลี่ยนแปลง 371 1,448,210
ลดลง 1,062 7,300,271
สถานะตลาด Closed

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABC-W1  0.20 0.20 0.19 0.20 0.00 0.00 0.19 0.20 1,279,800 246.47
ABC-W2  0.07 0.07 0.07 0.07 0.00 0.00 0.06 0.07 2,372,125 166.05
ACC-W1  0.15 0.15 0.14 0.14 -0.01 -6.67 0.14 0.15 887,100 124.36
AEC-W2  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 556,000 5.56
AEC-W4  0.18 0.19 0.17 0.17 -0.02 -10.53 0.17 0.18 239,600 42.33
AJD-W1  1.14 1.14 1.12 1.12 -0.02 -1.75 1.12 1.13 497,035 562.64
BANPU-W3  14.50 14.50 14.20 14.30 -0.10 -0.69 14.20 14.30 651,825 9,405.44
BLAND-W4  0.27 0.27 0.26 0.27 0.00 0.00 0.26 0.27 5,124,768 1,382.57
BROCK-W1  0.31 0.31 0.29 0.29 -0.01 -3.33 0.29 0.30 2,092,310 616.34
BTC-W3  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 2,467,350 24.67
BTS-W3  0.60 0.61 0.59 0.59 -0.01 -1.67 0.59 0.60 1,294,721 767.00
BWG-W4  0.47 0.48 0.46 0.47 +0.01 +2.17 0.46 0.47 4,192,032 1,976.64
CEN-W4  0.35 0.35 0.34 0.34 -0.01 -2.86 0.34 0.35 1,843,950 638.16
CGH-W1  0.16 0.17 0.16 0.16 -0.01 -5.88 0.16 0.17 154,059 24.65
CGH-W2  0.23 0.23 0.21 0.22 -0.01 -4.35 0.21 0.22 118,449 26.68
CKP-W1  0.51 0.51 0.49 0.49 -0.01 -2.00 0.49 0.50 554,700 277.55
DCON-W1  4.84 5.30 4.84 5.25 -0.40 -7.08 4.92 5.45 4,420 22.15
EARTH-W4  0.37 0.37 0.36 0.37 0.00 0.00 0.36 0.37 1,502,536 547.21
EASON-W2  3.40 3.40 3.32 3.32 0.00 0.00 3.30 3.32 75,500 251.98
ECL-W2  0.62 0.67 0.61 0.61 -0.01 -1.61 0.61 0.62 31,943,300 20,383.00
EIC-W1 <NP> 0.03 0.04 0.03 0.04 +0.02 +100.00 0.03 0.04 561,100 16.85
EIC-W2 <NP> 0.20 0.22 0.19 0.22 -0.01 -4.35 0.20 0.22 60,100 11.92
EIC-W3 <NP> - - - - - - 0.29 0.31 - -
EMC-W5  0.02 0.02 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 174,300 3.42
EPCO-W2  0.73 0.81 0.70 0.70 -0.03 -4.11 0.70 0.71 21,993,394 16,600.86
EVER-W2  0.12 0.13 0.11 0.12 -0.01 -7.69 0.11 0.12 2,287,600 274.54
EVER-W3  0.10 0.11 0.10 0.10 0.00 0.00 0.10 0.11 20,200 2.02
FER-W1  0.20 0.21 0.20 0.20 0.00 0.00 0.20 0.21 22,100 4.43
GENCO-W1  0.65 0.65 0.57 0.57 -0.06 -9.52 0.57 0.62 1,326,400 789.23
GIFT-W1  3.28 3.36 3.20 3.20 -0.06 -1.84 3.20 3.26 972,980 3,204.30
GJS-W2  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 76,000 0.76
GJS-W3  0.04 0.04 0.04 0.04 -0.01 -20.00 0.04 0.05 20,000 0.80
GL-W4  31.00 31.00 30.00 30.25 -0.75 -2.42 30.25 30.75 20,955 635.65
GLAND-W3  1.65 1.67 1.65 1.67 +0.03 +1.83 1.65 1.67 33,532 55.46
GLAND-W4  1.62 1.66 1.61 1.61 -0.02 -1.23 1.61 1.65 90,778 148.36
GREEN-W4  0.36 0.36 0.34 0.35 -0.01 -2.78 0.34 0.35 342,500 120.41
GSTEL-W1  0.01 0.01 0.01 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.02 3,343,233 33.43
GSTEL-W2  0.02 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 713,832 14.28
GUNKUL-W  3.52 3.52 3.40 3.40 -0.12 -3.41 3.40 3.76 16,800 58.00
IEC-W2 <SP, NC> - - - - - - - - - -
IFEC-W1 <SP> - - - - - - - - - -
IFEC-W2 <SP> - - - - - - - - - -
IHL-W1  3.02 3.02 3.02 3.02 0.00 0.00 3.00 3.10 3,224 9.74
ITD-W1  0.60 0.62 0.60 0.60 +0.01 +1.69 0.60 0.61 11,652,786 7,144.44
IVL-W1  3.32 3.34 3.08 3.12 -0.18 -5.45 3.10 3.12 1,521,547 4,875.62
IVL-W2  2.92 2.96 2.82 2.86 -0.04 -1.38 2.84 2.88 786,350 2,247.38
JAS-W3  5.35 5.35 4.74 4.74 -0.46 -8.85 4.74 4.76 98,631,861 494,296.65
JMT-W1  8.40 9.95 8.25 8.40 +0.30 +3.70 8.40 8.45 5,828,946 50,693.07
L&E-W3  - - - - - - 1.02 1.17 - -
LH-W3  6.15 6.20 6.10 6.20 +0.05 +0.81 6.10 6.25 37,740 230.31
LOXLEY-W  1.00 1.01 0.93 0.93 -0.06 -6.06 0.93 0.95 4,756,573 4,572.21
MACO-W1  0.11 0.11 0.10 0.10 0.00 0.00 0.10 0.11 1,695,400 180.16
MAX-W2  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 601,400 6.01
MFC-W1  2.96 2.96 2.96 2.96 -0.02 -0.67 2.96 3.00 644 1.90
MIDA-W2  0.18 0.19 0.17 0.17 -0.01 -5.56 0.17 0.18 1,304,550 225.32
MILL-W3  0.28 0.30 0.28 0.28 0.00 0.00 0.27 0.28 17,357,000 4,992.60
MINT-W5  3.74 3.74 3.40 3.40 -0.38 -10.05 3.40 3.48 1,364,632 4,893.06
ML-W2  0.35 0.35 0.32 0.32 -0.02 -5.88 0.32 0.33 2,529,805 849.03
MONO-W1  1.54 1.55 1.46 1.47 -0.03 -2.00 1.47 1.48 2,146,501 3,199.08
NEP-W3  0.10 0.11 0.10 0.10 0.00 0.00 0.09 0.10 4,350,600 435.21
NMG-W3  0.22 0.26 0.22 0.22 0.00 0.00 0.22 0.23 16,561,100 3,993.81
NPP-W2  - - - - - - 0.46 0.47 - -
NUSA-W2  0.08 0.08 0.07 0.07 -0.01 -12.50 0.07 0.08 201,419 15.55
PL-W1  1.43 1.43 1.34 1.34 -0.06 -4.29 1.34 1.38 1,714,746 2,340.74
PLE-W3  0.28 0.28 0.28 0.28 0.00 0.00 0.27 0.29 500 0.14
POLAR-W3  - - - - - - - 0.01 - -
PSL-W1  1.83 1.90 1.80 1.80 -0.01 -0.55 1.80 1.82 780,824 1,435.12
RICH-W1  0.03 0.03 0.02 0.03 +0.01 +50.00 0.02 0.03 2,052,200 41.06
RML-W4  0.20 0.20 0.19 0.20 0.00 0.00 0.19 0.20 399,710 77.36
S-W1  0.71 0.71 0.71 0.71 +0.01 +1.43 0.70 0.71 76,632 54.41
SAMART-W  0.59 0.59 0.55 0.55 -0.04 -6.78 0.55 0.56 464,600 262.72
SAWAD-W1  7.30 7.40 7.30 7.40 +0.10 +1.37 7.35 7.45 44,560 325.70
SIRI-W2  0.11 0.11 0.10 0.11 -0.01 -8.33 0.10 0.11 7,825,797 849.30
SMT-W1  1.91 2.00 1.91 1.96 0.00 0.00 1.93 1.96 107,300 207.36
SPORT-W5  0.72 0.77 0.70 0.70 -0.01 -1.41 0.70 0.71 2,943,700 2,140.37
SUPER-W3  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 140,100 1.40
SUSCO-W1  0.88 0.88 0.81 0.81 -0.07 -7.95 0.81 0.82 15,844,624 13,418.68
SVI-W3  - - - - - - 2.20 2.66 - -
TCC-W2  0.63 0.66 0.60 0.63 -0.02 -3.08 0.61 0.63 32,400 20.14
TCC-W3  0.69 0.71 0.69 0.71 -0.01 -1.39 0.60 0.71 700 0.49
TCC-W4  0.57 0.58 0.57 0.58 -0.01 -1.69 0.56 0.57 1,600 0.93
TFD-W4  0.42 0.43 0.39 0.39 -0.02 -4.88 0.39 0.40 3,435,955 1,389.67
TFG-W1  3.96 4.00 3.88 3.90 -0.06 -1.52 3.88 3.90 294,950 1,156.09
TGPRO-W1  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 100,000 1.00
TGPRO-W2  0.06 0.07 0.06 0.06 0.00 0.00 0.06 0.07 442,500 27.70
TH-W1  0.14 0.14 0.14 0.14 0.00 0.00 0.13 0.14 74,900 10.49
TH-W2  0.24 0.24 0.23 0.24 +0.01 +4.35 0.23 0.25 64,100 15.28
TNPC-W1  0.60 0.64 0.60 0.64 +0.07 +12.28 0.55 0.60 1,006 0.63
TPOLY-W2  1.30 1.30 1.26 1.26 -0.04 -3.08 1.25 1.26 526,282 673.81
TSI-W2  0.15 0.16 0.14 0.15 0.00 0.00 0.14 0.15 130,900 18.61
TSR-W1  3.06 3.06 2.84 2.84 -0.22 -7.19 2.84 2.96 1,484,049 4,386.04
TTA-W4 <SP> - - - - - - - - - -
TTA-W5  1.53 1.54 1.48 1.48 -0.05 -3.27 1.48 1.50 913,311 1,373.96
TWZ-W3  0.03 0.03 0.03 0.03 -0.01 -25.00 0.03 0.04 9,955,400 298.66
TWZ-W4  0.02 0.03 0.02 0.03 +0.01 +50.00 0.02 0.03 2,807,613 61.16
U-W1  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 3,392,900 33.93
VGI-W1  0.34 0.34 0.32 0.32 -0.01 -3.03 0.32 0.33 5,432,151 1,756.41
VIBHA-W2  1.91 1.92 1.89 1.89 -0.03 -1.56 1.89 1.90 439,950 833.54
WHA-W1  8.10 8.10 7.90 8.10 -0.05 -0.61 7.95 8.10 4,268 34.34
WIIK-W1  1.30 1.30 1.25 1.25 -0.04 -3.10 1.25 1.28 1,071,200 1,358.20
WORK-W1  18.40 18.40 18.30 18.30 +0.30 +1.67 17.90 18.30 11,070 203.45
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS