สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22/03/2018 00:30:13
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,801.43 +1.59 +0.09 1,808.85 1,796.35 9,943,230 56,130.66
SET50 1,183.00 -0.87 -0.07 1,191.09 1,180.94 1,276,756 39,004.06
SET100 2,618.69 -0.80 -0.03 2,635.07 2,613.94 1,892,747 44,741.98
sSET 1,014.61 +3.44 +0.34 1,015.15 1,003.83 556,146 1,482.19
SETHD 1,363.20 -6.55 -0.48 1,377.81 1,359.31 851,832 20,697.75
mai 498.41 +0.54 +0.11 502.55 498.30 960,416 1,462.43
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 706 4,525,875
ไม่เปลี่ยนแปลง 534 2,331,082
ลดลง 700 3,824,524
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACC-W1  0.08 0.08 0.08 0.08 +0.01 +14.29 0.07 0.08 500 0.04
AEC-W4  0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 1,386,100 13.88
AJA-W1  0.25 0.26 0.25 0.26 +0.01 +4.00 0.25 0.26 779,400 199.19
ALT-W1  1.35 1.38 1.33 1.33 -0.01 -0.75 1.33 1.34 941,154 1,272.48
AQ-W4  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 1,611,701 16.12
AS-W1  0.55 0.56 0.53 0.53 -0.01 -1.85 0.53 0.55 374,998 206.47
B-W3  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 41,000 0.41
BLAND-W4  0.04 0.05 0.04 0.04 0.00 0.00 0.04 0.05 34,960,767 1,430.66
BROCK-W1  0.04 0.04 0.03 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 499,500 16.19
BTS-W3  0.04 0.05 0.04 0.04 -0.01 -20.00 0.04 0.05 2,122,747 97.18
BWG-W4  0.12 0.15 0.12 0.14 +0.02 +16.67 0.14 0.15 20,902,999 2,806.49
CEN-W4  0.13 0.13 0.11 0.12 +0.01 +9.09 0.11 0.12 335,526 39.51
CGH-W2  0.06 0.06 0.05 0.06 +0.01 +20.00 0.05 0.06 231,671 13.36
CI-W1  0.53 0.53 0.52 0.52 -0.01 -1.89 0.52 0.53 130,800 68.92
CKP-W1  0.50 0.50 0.49 0.49 0.00 0.00 0.49 0.50 24,000 11.77
CRANE-W1  2.34 2.34 2.10 2.32 +0.10 +4.50 2.14 2.30 31,700 67.48
DCON-W1  - - - - - - 5.90 6.90 - -
DIGI-W1  0.07 0.07 0.06 0.06 0.00 0.00 0.06 0.07 816,100 49.17
DIGI-W2  0.03 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 216,400 5.33
EARTH-W4 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
EIC-W2  0.03 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 1,000 0.03
EIC-W3  - - - - - - 0.05 0.06 - -
EIC-W4  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 501,000 5.01
EVER-W3  0.05 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00 0.04 0.05 70,000 3.50
FER-W2  - - - - - - 0.26 0.32 - -
GIFT-W1  2.94 2.96 2.90 2.94 0.00 0.00 2.94 2.98 248,136 727.25
GJS-W3  0.03 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 1,040,300 31.21
GL-W4 <NP> 1.40 1.42 1.32 1.37 +0.02 +1.48 1.36 1.37 20,822,690 28,728.15
GLAND-W4  1.62 1.66 1.58 1.59 +0.01 +0.63 1.59 1.60 2,960,969 4,825.45
GREEN-W4  0.14 0.15 0.13 0.15 0.00 0.00 0.13 0.15 205,200 28.49
GSTEL-W1  - - - - - - - 0.01 - -
GSTEL-W2  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 500 0.00
IEC-W2 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IFEC-W2 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IHL-W1  7.25 7.25 7.15 7.15 -0.10 -1.38 7.10 7.15 76,718 552.15
ITD-W1  0.12 0.13 0.12 0.12 0.00 0.00 0.12 0.13 711,153 85.39
IVL-W2  12.10 13.50 12.10 13.20 +1.20 +10.00 13.20 13.30 28,833,770 374,763.91
JAS-W3  3.52 3.58 3.48 3.48 -0.04 -1.14 3.48 3.52 2,603,039 9,172.46
JMART-W2  3.30 3.44 3.20 3.26 0.00 0.00 3.26 3.28 7,282,971 24,317.46
JMT-W1  13.50 13.70 13.40 13.40 -0.10 -0.74 13.40 13.70 21,100 285.04
MFC-W1 <SP> - - - - - - - - - -
MIDA-W2  0.05 0.06 0.05 0.06 +0.01 +20.00 0.05 0.06 138,160 6.91
MILL-W3  0.09 0.09 0.08 0.08 -0.01 -11.11 0.08 0.09 3,445,700 305.64
MILL-W4  0.46 0.47 0.45 0.47 +0.01 +2.17 0.45 0.47 28,442 12.86
ML-W2  0.06 0.06 0.06 0.06 0.00 0.00 0.05 0.06 883,000 52.98
MONO-W1  1.92 1.95 1.90 1.90 -0.01 -0.52 1.90 1.93 1,915,800 3,678.08
NEP-W3  0.17 0.17 0.16 0.16 +0.01 +6.67 0.16 0.17 25,900 4.39
NMG-W3 <SP> - - - - - - - - - -
NOK-W1  1.39 1.41 1.34 1.40 +0.02 +1.45 1.36 1.40 765,600 1,060.68
NPP-W3  0.75 0.75 0.70 0.71 -0.04 -5.33 0.71 0.72 2,479,600 1,793.42
NUSA-W3  0.07 0.11 0.07 0.10 N/A N/A 0.09 0.10 4,046,300 318.47
ORI-W1  4.06 4.08 3.80 3.86 -0.18 -4.46 3.86 3.88 1,717,266 6,750.98
PACE-W1  0.04 0.04 0.03 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 57,747,380 1,733.57
PACE-W2  0.07 0.07 0.06 0.07 0.00 0.00 0.06 0.07 31,278,022 2,189.18
PDJ-W2  1.80 1.96 1.80 1.84 0.00 0.00 1.84 1.90 127,300 236.52
PDJ-W3  1.75 1.90 1.73 1.87 +0.12 +6.86 1.75 1.87 144,082 255.68
PDJ-W4  1.72 1.85 1.72 1.73 +0.01 +0.58 1.73 1.77 167,327 294.35
PL-W1  0.46 0.62 0.46 0.53 +0.06 +12.77 0.53 0.54 6,819,500 3,891.34
PLE-W3  0.68 0.71 0.66 0.67 -0.01 -1.47 0.67 0.69 3,417,600 2,353.62
PSL-W1  0.54 0.75 0.53 0.68 +0.17 +33.33 0.67 0.68 13,362,663 9,016.60
RICH-W1 <SP, NC> - - - - - - - - - -
RICHY-W1  0.39 0.40 0.39 0.39 0.00 0.00 0.37 0.39 1,208,100 473.56
RICHY-W2  0.22 0.22 0.21 0.21 0.00 0.00 0.20 0.21 730,300 155.36
RML-W4  0.01 0.02 0.01 0.02 +0.01 +100.00 0.01 0.02 3,582,400 35.84
RS-W3  19.40 19.40 19.10 19.30 +0.30 +1.58 19.00 19.30 21,002 404.29
S-W1  0.24 0.26 0.23 0.25 +0.02 +8.70 0.25 0.26 6,381,300 1,579.00
SAWAD-W1  13.30 13.50 13.10 13.10 -0.10 -0.76 13.10 13.30 35,600 474.45
SMM-W4  0.32 0.36 0.32 0.33 +0.01 +3.12 0.33 0.34 3,692,250 1,267.93
SMT-W1  0.38 0.38 0.33 0.34 -0.03 -8.11 0.34 0.35 10,377,313 3,727.65
SPALI-W4  18.00 18.20 18.00 18.10 +0.10 +0.56 18.00 18.20 95,275 1,724.64
SPORT-W5  0.17 0.20 0.17 0.18 +0.01 +5.88 0.18 0.19 8,789,550 1,659.49
SPORT-W6  0.08 0.11 0.08 0.09 0.00 0.00 0.08 0.09 2,445,027 231.91
SUPER-W4  0.29 0.31 0.29 0.30 +0.01 +3.45 0.29 0.30 12,138,700 3,649.01
SUSCO-W1  0.48 0.52 0.47 0.48 +0.01 +2.13 0.48 0.49 4,365,800 2,174.96
SVI-W3  1.51 1.65 1.51 1.65 +0.04 +2.48 1.54 1.65 12,200 20.05
TCC-W2  0.04 0.11 0.04 0.11 +0.08 +266.67 0.02 0.11 600 0.05
TCC-W3  0.55 0.56 0.54 0.54 -0.01 -1.82 0.54 0.56 5,400 2.96
TCC-W4  0.22 0.22 0.21 0.22 +0.02 +10.00 0.21 0.22 31,100 6.83
TCJ-W2  1.92 1.93 1.87 1.87 -0.04 -2.09 1.87 1.89 857,200 1,627.64
TCMC-W2  0.75 0.76 0.72 0.74 -0.01 -1.33 0.73 0.74 1,650,600 1,225.73
TFD-W4  0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 699,700 7.15
TFD-W5  - - - - - - 0.44 0.46 - -
TFG-W1  2.50 2.50 2.36 2.38 +0.02 +0.85 2.38 2.48 7,700 19.02
TFG-W2  1.03 1.10 1.02 1.02 +0.01 +0.99 1.02 1.03 3,223,800 3,393.94
TGPRO-W2  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 100 0.00
TH-W2  0.15 0.15 0.15 0.15 0.00 0.00 0.15 0.16 125,032 18.75
THE-W2  0.07 0.07 0.06 0.06 -0.01 -14.29 0.06 0.07 22,532,200 1,362.15
TNPC-W1  0.46 0.53 0.46 0.49 +0.01 +2.08 0.49 0.50 431,525 219.90
TPOLY-W2  0.46 0.49 0.44 0.45 0.00 0.00 0.44 0.45 8,691,800 3,973.32
TSI-W2  0.04 0.04 0.03 0.04 0.00 0.00 0.03 0.04 3,274,000 98.43
TSR-W1  1.04 1.16 0.99 1.04 +0.01 +0.97 1.04 1.07 9,413,141 10,098.66
TTA-W5  1.34 1.34 1.30 1.30 -0.02 -1.52 1.30 1.33 224,333 295.33
TWZ-W4  - - - - - - - 0.01 - -
U-W1  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 100 0.00
VGI-W1  0.45 0.48 0.44 0.47 +0.04 +9.30 0.46 0.47 36,082,601 16,551.32
VIBHA-W2  1.46 1.46 1.43 1.44 -0.02 -1.37 1.44 1.45 43,700 63.04
VIBHA-W3  0.38 0.42 0.38 0.38 0.00 0.00 0.38 0.39 11,524,214 4,616.24
WAVE-W1  0.82 0.86 0.82 0.82 +0.01 +1.23 0.82 0.83 544,610 456.26
WHA-W1  8.35 8.55 8.30 8.55 +0.25 +3.01 8.35 8.50 73,921 622.22
WIIK-W1  0.08 0.14 0.08 0.11 +0.02 +22.22 0.10 0.11 16,506,167 1,926.30
WORK-W1  31.25 32.50 27.25 27.50 -8.25 -23.08 27.50 28.75 21,269 623.32
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่