สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/11/2017 09:37:03
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,714.38 - - - - - -
SET50 1,090.86 - - - - - -
SET100 2,460.19 - - - - - -
sSET 1,128.33 - - - - - -
SETHD 1,250.21 - - - - - -
mai 564.19 - - - - - -
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น - -
ไม่เปลี่ยนแปลง - -
ลดลง - -
สถานะตลาด Pre-Open1
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACC-W1  - - - - - - 0.12 0.12 - -
AEC-W4  - - - - - - 0.10 0.09 - -
AJA-W1  - - - - - - ATO 0.25 - -
AS-W1  - - - - - - 0.81 0.80 - -
BLAND-W4  - - - - - - ATO 0.11 - -
BROCK-W1  - - - - - - 0.22 0.23 - -
BTC-W3  - - - - - - 0.01 0.01 - -
BTS-W3  - - - - - - 0.19 0.18 - -
BWG-W4  - - - - - - 0.23 0.23 - -
CEN-W4  - - - - - - 0.16 0.16 - -
CGH-W1  - - - - - - - ATO - -
CGH-W2  - - - - - - 0.16 0.13 - -
CI-W1  - - - - - - 0.55 0.55 - -
CKP-W1  - - - - - - 0.56 0.56 - -
CRANE-W1  - - - - - - ATO 1.96 - -
DCON-W1  - - - - - - 2.66 4.86 - -
DIGI-W1  - - - - - - 0.12 0.11 - -
DIGI-W2  - - - - - - 0.03 ATO - -
EARTH-W4 <SP, NP> - - - - - - - - - -
EASON-W2 <SP> - - - - - - - - - -
ECL-W2  - - - - - - 2.46 2.50 - -
EIC-W2  - - - - - - 0.03 0.04 - -
EIC-W3  - - - - - - 0.10 0.11 - -
EIC-W4  - - - - - - 0.01 ATO - -
EPCO-W2 <SP> - - - - - - - - - -
EVER-W3  - - - - - - 0.06 0.07 - -
FER-W1  - - - - - - 0.05 0.03 - -
FER-W2  - - - - - - 0.27 0.34 - -
FER-W3  - - - - - - 0.22 0.22 - -
GIFT-W1  - - - - - - 2.90 3.04 - -
GJS-W2 <SP> - - - - - - - - - -
GJS-W3  - - - - - - 0.03 0.04 - -
GL-W4 <NP> - - - - - - ATO ATO - -
GLAND-W4  - - - - - - 0.99 1.06 - -
GREEN-W4  - - - - - - 0.45 0.45 - -
GSTEL-W1  - - - - - - - ATO - -
GSTEL-W2  - - - - - - - ATO - -
IEC-W2 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IFEC-W2 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IHL-W1  - - - - - - 6.85 6.95 - -
ITD-W1  - - - - - - 0.33 0.34 - -
IVL-W2  - - - - - - ATO ATO - -
JAS-W3  - - - - - - 3.52 3.52 - -
JMART-W2  - - - - - - ATO ATO - -
JMT-W1  - - - - - - 15.60 16.00 - -
MFC-W1  - - - - - - 1.26 1.31 - -
MIDA-W2  - - - - - - ATO 0.10 - -
MILL-W3  - - - - - - 0.18 0.19 - -
MILL-W4  - - - - - - 0.52 0.54 - -
ML-W2  - - - - - - 0.15 0.16 - -
MONO-W1  - - - - - - 2.00 ATO - -
NEP-W3  - - - - - - 0.18 0.19 - -
NMG-W3  - - - - - - 0.09 0.10 - -
NOK-W1  - - - - - - 1.80 1.84 - -
NPP-W2  - - - - - - 0.06 0.07 - -
NPP-W3  - - - - - - 0.11 0.12 - -
NUSA-W2  - - - - - - - ATO - -
PL-W1  - - - - - - 1.80 1.63 - -
PLE-W3  - - - - - - ATO 0.85 - -
POLAR-W3 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PSL-W1  - - - - - - 2.74 2.72 - -
RICH-W1 <SP, NC> - - - - - - - - - -
RICHY-W1  - - - - - - 0.38 ATO - -
RICHY-W2  - - - - - - 0.31 ATO - -
RML-W4  - - - - - - 0.03 0.04 - -
RS-W3  - - - - - - ATO 19.40 - -
S-W1  - - - - - - 0.49 0.51 - -
SAMART-W  - - - - - - 0.16 0.16 - -
SAWAD-W1  - - - - - - 15.60 15.70 - -
SIRI-W2 <SP> - - - - - - - - - -
SMM-W4  - - - - - - 0.38 0.38 - -
SMT-W1  - - - - - - 0.67 0.68 - -
SPALI-W4  - - - - - - ATO ATO - -
SPORT-W5  - - - - - - 0.23 0.24 - -
SPORT-W6  - - - - - - 0.32 0.25 - -
SUPER-W4  - - - - - - ATO ATO - -
SUSCO-W1  - - - - - - 0.64 0.61 - -
SVI-W3  - - - - - - 1.75 ATO - -
TCC-W2  - - - - - - - 0.55 - -
TCC-W3  - - - - - - 0.70 0.72 - -
TCC-W4  - - - - - - 0.30 0.30 - -
TCJ-W2  - - - - - - 4.66 4.62 - -
TFD-W4  - - - - - - 0.19 0.20 - -
TFG-W1  - - - - - - 4.02 4.20 - -
TFG-W2  - - - - - - 1.38 ATO - -
TGPRO-W2  - - - - - - 0.02 0.02 - -
TH-W2  - - - - - - 0.27 0.28 - -
THE-W2  - - - - - - 0.30 0.30 - -
TNPC-W1  - - - - - - 1.00 1.05 - -
TPOLY-W2  - - - - - - 2.02 ATO - -
TSI-W2  - - - - - - ATO ATO - -
TSR-W1  - - - - - - 1.94 1.99 - -
TTA-W5  - - - - - - 1.48 1.49 - -
TWZ-W4  - - - - - - - ATO - -
U-W1  - - - - - - 0.01 ATO - -
VGI-W1  - - - - - - ATO ATO - -
VIBHA-W2  - - - - - - 1.75 1.80 - -
VIBHA-W3  - - - - - - 0.51 ATO - -
WAVE-W1  - - - - - - 0.75 0.75 - -
WHA-W1  - - - - - - ATO ATO - -
WIIK-W1  - - - - - - 0.67 0.74 - -
WORK-W1  - - - - - - 56.00 57.00 - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่