สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/07/2017 23:00:02
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,573.51 -1.77 -0.11 1,579.39 1,573.42 9,030,890 43,902.02
SET50 998.19 -0.40 -0.04 1,001.36 997.35 1,160,138 25,734.52
SET100 2,241.75 -1.68 -0.07 2,248.92 2,241.38 1,792,931 30,400.65
sSET 1,020.35 -3.65 -0.36 1,026.03 1,020.35 412,106 2,831.58
SETHD 1,186.48 -3.59 -0.30 1,193.35 1,185.56 595,056 13,322.07
mai 561.29 -2.87 -0.51 566.31 558.11 1,815,937 1,862.80
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 470 5,359,060
ไม่เปลี่ยนแปลง 461 1,572,934
ลดลง 818 3,815,725
สถานะตลาด Closed

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACC-W1  0.12 0.14 0.11 0.12 +0.01 +9.09 0.11 0.12 16,121,200 1,992.63
AEC-W4  0.15 0.28 0.15 0.17 +0.01 +6.25 0.16 0.17 25,451,800 5,391.16
AJA-W1 <SP> - - - - - - - - - -
AS-W1  1.46 1.46 1.16 1.25 -0.17 -11.97 1.24 1.25 23,408,410 31,805.23
BLAND-W4  0.18 0.18 0.17 0.17 -0.01 -5.56 0.17 0.18 29,878,854 5,108.87
BROCK-W1  0.24 0.47 0.23 0.30 +0.07 +30.43 0.29 0.30 165,050,800 56,254.06
BTC-W3  0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 1,060,267 10.70
BTS-W3  0.40 0.41 0.39 0.39 -0.01 -2.50 0.39 0.40 10,047,364 3,989.32
BWG-W4  0.33 0.37 0.33 0.34 +0.01 +3.03 0.34 0.35 22,966,966 8,106.44
CEN-W4  0.24 0.32 0.24 0.26 +0.02 +8.33 0.26 0.27 87,756,000 24,631.96
CGH-W1  0.04 0.13 0.03 0.05 +0.01 +25.00 0.05 0.06 308,289,109 18,902.78
CGH-W2  0.10 0.35 0.10 0.17 +0.07 +70.00 0.16 0.17 157,391,614 34,127.00
CI-W1  0.83 0.84 0.60 0.60 -0.22 -26.83 0.60 0.66 38,966,795 28,201.35
CKP-W1  0.46 0.54 0.45 0.46 0.00 0.00 0.46 0.47 40,892,270 20,398.02
CRANE-W1  1.08 1.18 1.00 1.00 -0.05 -4.76 1.00 1.01 46,343,630 51,526.14
DCON-W1  4.50 4.50 4.50 4.50 -0.06 -1.32 4.50 4.88 1,000 4.50
DIGI-W1  0.10 0.11 0.10 0.10 +0.01 +11.11 0.10 0.11 2,839,700 290.62
DIGI-W2  0.04 0.05 0.04 0.05 +0.01 +25.00 0.04 0.05 4,063,322 180.88
EARTH-W4 <SP, NP> - - - - - - - - - -
EASON-W2  3.24 3.40 2.84 2.84 -0.22 -7.19 2.84 3.04 176,016 564.14
ECL-W2  2.42 2.42 1.94 2.12 -0.28 -11.67 2.12 2.16 21,003,050 45,960.84
EIC-W2 <NP> 0.04 0.05 0.04 0.04 -0.01 -20.00 0.04 0.05 2,457,800 101.61
EIC-W3 <NP> 0.19 0.25 0.19 0.22 +0.03 +15.79 0.21 0.22 4,312,700 950.65
EMC-W5  - - - - - - - 0.01 - -
EPCO-W2  0.63 0.65 0.47 0.50 -0.12 -19.35 0.50 0.51 8,602,802 4,795.38
EVER-W3  0.05 0.05 0.04 0.05 0.00 0.00 0.04 0.05 279,100 13.77
FER-W1  0.04 0.05 0.03 0.05 +0.01 +25.00 0.04 0.05 681,348 27.23
FER-W2  0.21 0.31 0.20 0.20 -0.01 -4.76 0.20 0.25 77,800 18.93
FER-W3  0.04 0.04 0.03 0.04 0.00 0.00 0.03 0.04 2,435,062 96.53
GIFT-W1  4.00 4.00 3.74 3.84 -0.14 -3.52 3.80 3.84 718,265 2,766.41
GJS-W2  - - - - - - - 0.01 - -
GJS-W3  0.04 0.05 0.04 0.04 -0.01 -20.00 0.04 0.05 2,317,000 93.90
GL-W4  5.40 6.05 5.15 5.55 +0.25 +4.72 5.55 5.65 29,054,122 166,501.57
GLAND-W4  1.25 1.25 1.23 1.23 -0.07 -5.38 1.23 1.28 110,000 135.70
GREEN-W4  0.74 0.78 0.66 0.66 -0.08 -10.81 0.66 0.68 15,105,000 11,076.17
GSTEL-W1  0.01 0.02 0.01 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.02 245,869 2.96
GSTEL-W2  0.02 0.02 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 2,630,300 51.11
GUNKUL-W  1.38 1.47 1.00 1.00 -0.34 -25.37 1.00 1.06 15,446,880 19,820.77
IEC-W2 <SP, NC> - - - - - - - - - -
IFEC-W2 <SP, NP> - - - - - - - - - -
IHL-W1  6.30 6.85 6.00 6.40 +0.10 +1.59 6.40 6.45 6,409,648 42,074.98
ITD-W1  0.35 0.45 0.35 0.38 +0.03 +8.57 0.37 0.38 32,310,399 12,905.38
IVL-W1  0.55 0.56 0.32 0.35 -0.19 -35.19 0.34 0.35 73,214,623 28,846.22
IVL-W2  2.36 2.36 2.28 2.28 -0.06 -2.56 2.28 2.30 376,844 872.00
JAS-W3  3.92 3.96 3.88 3.90 -0.02 -0.51 3.88 3.90 3,538,107 13,857.36
JMART-W2  4.28 4.46 3.98 4.12 -0.16 -3.74 4.10 4.12 28,793,453 124,016.88
JMT-W1  10.80 12.00 10.70 11.90 +1.10 +10.19 11.70 11.90 834,106 9,707.30
LOXLEY-W  0.24 0.92 0.23 0.54 +0.31 +134.78 0.53 0.54 469,291,437 274,976.73
MACO-W1  0.06 0.06 0.05 0.06 0.00 0.00 0.05 0.06 2,374,100 142.44
MAX-W2 <SP> - - - - - - - - - -
MAX-W3  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 500,000 5.00
MFC-W1  2.78 2.86 2.72 2.72 -0.04 -1.45 2.72 2.74 488,600 1,362.57
MIDA-W2  0.13 0.18 0.13 0.15 +0.02 +15.38 0.14 0.15 32,178,459 5,065.74
MILL-W3  0.20 0.21 0.19 0.19 0.00 0.00 0.19 0.20 3,352,200 662.74
MINT-W5  4.70 4.88 4.66 4.66 -0.02 -0.43 4.64 4.66 7,175,065 34,154.17
ML-W2  0.24 0.31 0.24 0.26 +0.02 +8.33 0.25 0.26 30,083,000 8,430.93
MONO-W1  1.45 1.48 1.43 1.46 +0.01 +0.69 1.46 1.47 7,018,700 10,238.88
NEP-W3  0.12 0.13 0.12 0.13 +0.01 +8.33 0.12 0.13 395,133 47.48
NMG-W3  0.09 0.10 0.08 0.08 0.00 0.00 0.08 0.09 12,620,900 1,139.08
NOK-W1  1.92 1.93 1.87 1.90 -0.01 -0.52 1.90 1.91 3,686,115 6,991.65
NPP-W2  0.26 0.36 0.20 0.24 +0.01 +4.35 0.23 0.24 98,234,361 29,482.87
NPP-W3  0.27 0.29 0.22 0.23 -0.03 -11.54 0.23 0.24 144,421,398 37,224.72
NUSA-W2  0.03 0.04 0.03 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 3,819,988 116.67
PL-W1  2.00 2.10 1.99 1.99 -0.01 -0.50 1.99 2.02 548,400 1,108.29
PLE-W3  0.73 1.02 0.72 0.87 +0.17 +24.29 0.86 0.87 124,423,034 113,159.39
POLAR-W3 <SP, NP> - - - - - - - - - -
PSL-W1  1.51 1.76 1.49 1.50 +0.02 +1.35 1.50 1.52 13,246,825 21,619.39
RICH-W1 <SP, NC> - - - - - - - - - -
RICHY-W1  0.32 0.40 0.32 0.34 +0.02 +6.25 0.34 0.35 36,105,580 12,695.29
RICHY-W2  0.23 0.37 0.23 0.25 +0.03 +13.64 0.25 0.26 52,715,380 15,467.42
RML-W4  0.10 0.12 0.10 0.10 +0.01 +11.11 0.09 0.10 27,221,900 2,880.66
RS-W3  5.70 5.70 4.80 4.88 -0.87 -15.13 4.86 4.88 4,043,705 20,523.77
S-W1  0.64 0.71 0.63 0.63 -0.01 -1.56 0.63 0.64 13,621,431 9,212.89
SAMART-W  0.58 0.65 0.49 0.51 -0.06 -10.53 0.51 0.52 35,133,400 20,262.76
SAWAD-W1  11.90 12.10 11.40 11.60 -0.20 -1.69 11.60 11.70 805,500 9,499.32
SIRI-W2  0.09 0.10 0.09 0.09 0.00 0.00 0.09 0.10 9,997,909 900.21
SMM-W4  0.52 0.79 0.51 0.54 +0.05 +10.20 0.53 0.54 149,465,109 95,787.61
SMT-W1  1.21 1.46 1.19 1.23 +0.05 +4.24 1.23 1.26 7,140,350 9,766.87
SPORT-W5  0.46 0.64 0.46 0.47 +0.03 +6.82 0.47 0.48 113,074,956 62,297.58
SUSCO-W1  0.56 0.76 0.55 0.61 +0.09 +17.31 0.61 0.62 75,716,381 49,249.45
SVI-W3  2.20 2.38 2.10 2.16 -0.18 -7.69 2.16 2.24 90,300 195.61
TCC-W2  0.45 0.47 0.44 0.46 +0.03 +6.98 0.44 0.46 28,300 12.75
TCC-W3  0.53 0.55 0.51 0.55 +0.03 +5.77 0.52 0.54 34,100 18.49
TCC-W4  0.45 0.51 0.44 0.45 0.00 0.00 0.44 0.45 2,215,025 1,059.63
TCJ-W2  2.94 3.06 2.82 2.86 -0.06 -2.05 2.86 2.88 3,441,700 10,142.36
TFD-W4  0.44 0.47 0.41 0.42 0.00 0.00 0.41 0.42 27,775,183 12,202.70
TFG-W1  3.18 3.24 3.14 3.14 -0.04 -1.26 3.14 3.20 76,014 241.44
TFG-W2  1.28 1.36 1.27 1.30 +0.05 +4.00 1.30 1.31 16,260,630 21,332.53
TGPRO-W2  0.02 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 9,714,400 291.11
TH-W1  0.10 0.15 0.10 0.11 +0.01 +10.00 0.11 0.12 35,001,950 4,272.23
TH-W2  0.26 0.36 0.26 0.27 +0.02 +8.00 0.27 0.28 40,792,033 12,633.65
THE-W2  0.22 0.23 0.22 0.22 +0.01 +4.76 0.22 0.23 41,730,104 9,191.68
TNPC-W1  1.13 1.16 0.62 0.69 -0.31 -31.00 0.69 0.70 47,322,522 46,219.00
TPOLY-W2  1.94 2.06 1.92 1.93 -0.05 -2.53 1.93 1.98 821,265 1,627.34
TSI-W2  0.10 0.14 0.10 0.10 0.00 0.00 0.10 0.12 13,267,700 1,554.23
TSR-W1  2.64 2.68 2.62 2.62 0.00 0.00 2.62 2.64 662,400 1,747.72
TTA-W5  1.42 1.50 1.41 1.42 +0.02 +1.43 1.42 1.43 6,085,775 8,854.53
TWZ-W4  0.01 0.02 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 6,634,312 75.79
U-W1  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 20,042,700 200.43
VGI-W1  0.26 0.27 0.26 0.26 -0.01 -3.70 0.26 0.27 13,234,012 3,460.18
VIBHA-W2  1.67 1.77 1.66 1.67 0.00 0.00 1.67 1.69 1,360,933 2,336.25
WAVE-W1  1.50 1.59 1.20 1.25 -0.21 -14.38 1.25 1.27 11,372,970 16,525.75
WHA-W1  6.50 6.50 6.50 6.50 0.00 0.00 6.20 6.50 400 2.60
WIIK-W1  1.28 1.39 1.14 1.18 -0.05 -4.07 1.18 1.19 64,513,090 83,471.66
WORK-W1  26.00 26.25 24.90 25.00 0.00 0.00 24.90 25.00 19,650 499.48
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่