สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 17/01/2017 22:59:57
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,566.84 -4.96 -0.32 1,577.71 1,566.17 11,805,906 50,193.03
SET50 976.82 -2.92 -0.30 983.43 976.05 1,447,815 24,108.11
SET100 2,208.43 -6.98 -0.32 2,224.15 2,207.42 2,522,219 30,841.32
sSET 1,057.97 -1.10 -0.10 1,065.76 1,057.75 1,277,212 7,363.90
SETHD 1,170.38 -3.09 -0.26 1,181.08 1,167.27 531,693 9,375.73
mai 637.47 0.00 0.00 642.69 636.75 1,135,790 3,374.97
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 454 4,020,396
ไม่เปลี่ยนแปลง 416 3,959,155
ลดลง 869 4,860,598
สถานะตลาด Closed

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABC-W1  0.26 0.26 0.25 0.26 0.00 0.00 0.25 0.26 513,700 130.26
ABC-W2  0.10 0.10 0.09 0.09 0.00 0.00 0.09 0.10 9,499,600 855.47
ACC-W1  0.16 0.16 0.16 0.16 0.00 0.00 0.16 0.17 367,550 58.81
AEC-W2  0.04 0.07 0.04 0.05 0.00 0.00 0.04 0.05 26,355,200 1,417.13
AEC-W4  0.19 0.20 0.19 0.19 0.00 0.00 0.18 0.19 2,045,300 399.52
AJD-W1  1.20 1.20 1.18 1.18 -0.01 -0.84 1.18 1.19 169,300 200.77
AJD-W2 <SP> - - - - - - - - - -
BANPU-W3  14.50 14.70 14.30 14.40 -0.10 -0.69 14.40 14.50 773,611 11,171.03
BLAND-W4  0.29 0.31 0.29 0.30 +0.01 +3.45 0.29 0.30 58,143,224 17,232.10
BROCK-W1  0.38 0.43 0.35 0.35 -0.01 -2.78 0.35 0.36 30,314,595 11,589.19
BTC-W3  0.01 0.02 0.01 0.02 +0.01 +100.00 0.01 0.02 973,300 11.98
BTS-W3  0.67 0.68 0.67 0.67 0.00 0.00 0.67 0.68 1,642,026 1,101.02
BWG-W4  0.54 0.55 0.52 0.52 -0.01 -1.89 0.52 0.53 16,674,999 8,934.66
CGH-W1  0.24 0.25 0.23 0.24 0.00 0.00 0.23 0.24 134,544 31.27
CGH-W2  0.28 0.30 0.28 0.29 -0.01 -3.33 0.28 0.30 130,972 37.89
CKP-W1  0.57 0.58 0.55 0.55 -0.03 -5.17 0.55 0.56 9,846,960 5,561.02
DCON-W1  4.50 4.56 4.50 4.56 +0.02 +0.44 4.56 5.60 30,500 139.06
DCON-W2 <SP> - - - - - - - - - -
EARTH-W4  0.35 0.36 0.35 0.36 0.00 0.00 0.35 0.36 2,234,084 782.44
EASON-W2  3.20 3.52 3.20 3.30 +0.12 +3.77 3.30 3.34 2,283,433 7,708.23
ECL-W2  0.43 0.43 0.42 0.43 0.00 0.00 0.43 0.44 423,900 181.94
EIC-W1 <NP> 0.17 0.19 0.17 0.17 0.00 0.00 0.17 0.18 528,300 92.46
EIC-W2 <NP> 0.26 0.27 0.26 0.27 +0.01 +3.85 0.26 0.27 207,500 55.42
EIC-W3 <NP> - - - - - - 0.42 0.46 - -
EMC-W5  0.03 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 201,600 5.54
EPCO-W2  0.95 0.95 0.93 0.93 0.00 0.00 0.93 0.94 2,295,496 2,161.11
EVER-W2  0.15 0.16 0.14 0.15 +0.01 +7.14 0.14 0.15 15,692,566 2,353.67
EVER-W3  0.12 0.12 0.11 0.12 +0.01 +9.09 0.11 0.12 605,100 72.56
FER-W1  0.26 0.27 0.26 0.26 +0.01 +4.00 0.26 0.27 706,978 188.87
GENCO-W1  0.67 0.67 0.64 0.64 -0.03 -4.48 0.64 0.66 130,400 84.86
GIFT-W1  2.22 2.38 2.08 2.08 -0.10 -4.59 2.08 2.12 7,796,178 17,216.33
GJS-W2  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 1,186 0.01
GJS-W3  0.05 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.06 40,000 2.00
GL-W4  34.00 34.00 32.50 32.50 -1.00 -2.99 32.50 33.00 158,800 5,263.68
GLAND-W3  1.51 1.51 1.51 1.51 -0.06 -3.82 1.51 1.56 5,000 7.55
GLAND-W4  1.51 1.51 1.50 1.51 -0.01 -0.66 1.50 1.54 54,500 82.22
GREEN-W4  0.42 0.43 0.41 0.41 0.00 0.00 0.41 0.42 165,000 68.72
GSTEL-W1  0.02 0.02 0.02 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.03 92,600 1.85
GSTEL-W2  0.03 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 700 0.02
GUNKUL-W  4.00 4.00 3.92 3.92 -0.32 -7.55 3.90 3.94 3,147 12.51
IEC-W2 <SP> - - - - - - - - - -
IFEC-W1 <SP> - - - - - - - - - -
IFEC-W2 <SP> - - - - - - - - - -
IHL-W1  3.18 3.30 3.16 3.30 +0.14 +4.43 3.20 3.30 80,150 261.49
ITD-W1  0.61 0.62 0.61 0.61 -0.01 -1.61 0.61 0.62 1,455,042 897.11
IVL-W1  3.94 3.98 3.70 3.74 -0.20 -5.08 3.74 3.76 5,859,380 22,417.52
IVL-W2  2.98 3.00 2.84 2.88 -0.06 -2.04 2.86 2.88 902,289 2,627.47
JAS-W3  4.96 4.96 4.56 4.60 -0.30 -6.12 4.60 4.62 84,673,992 402,901.91
JMT-W1  7.05 7.05 6.85 6.90 -0.05 -0.72 6.85 6.90 18,500 128.60
L&E-W3  0.95 0.98 0.95 0.98 +0.01 +1.03 0.96 0.98 75,300 72.18
LH-W3  6.35 6.40 6.30 6.30 0.00 0.00 6.30 6.35 6,160 39.07
LOXLEY-W  1.15 1.16 1.12 1.14 -0.01 -0.87 1.14 1.15 10,679,024 12,187.59
MACO-W1  0.17 0.17 0.16 0.17 +0.01 +6.25 0.16 0.17 251,217 42.69
MAX-W2  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 1,390,274 13.90
MFC-W1  3.04 3.04 3.04 3.04 +0.08 +2.70 2.96 3.02 10,000 30.40
MIDA-W2  0.19 0.20 0.19 0.19 0.00 0.00 0.19 0.20 122,420 23.36
MILL-W3  0.29 0.29 0.28 0.28 0.00 0.00 0.27 0.28 2,811,002 788.08
MINT-W5  4.16 4.16 4.00 4.00 -0.20 -4.76 4.00 4.06 414,865 1,688.56
ML-W2  0.32 0.33 0.30 0.33 +0.01 +3.12 0.31 0.33 630,935 199.45
MONO-W1  1.41 1.42 1.36 1.38 -0.02 -1.43 1.37 1.38 5,090,958 7,069.42
NEP-W3  0.13 0.13 0.12 0.12 -0.01 -7.69 0.12 0.13 623,733 74.85
NMG-W3  0.23 0.23 0.22 0.22 +0.01 +4.76 0.21 0.23 6,534 1.44
NPP-W2  0.51 0.51 0.49 0.49 -0.03 -5.77 0.49 0.51 406,100 202.48
NUSA-W2  0.11 0.11 0.10 0.11 +0.01 +10.00 0.10 0.11 642,495 70.65
PL-W1  1.28 1.31 1.23 1.23 -0.02 -1.60 1.23 1.25 1,848,767 2,352.04
PLE-W3  0.32 0.33 0.32 0.32 -0.01 -3.03 0.32 0.33 256,150 81.97
POLAR-W3  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 116,500 1.16
PSL-W1  1.91 2.08 1.91 1.93 +0.03 +1.58 1.93 1.94 8,682,357 17,308.64
RICH-W1  0.04 0.04 0.03 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 5,511,600 185.16
RML-W4  0.21 0.21 0.20 0.21 +0.01 +5.00 0.20 0.21 1,868,900 374.36
S-W1  0.80 0.83 0.79 0.79 +0.01 +1.28 0.79 0.80 2,114,184 1,703.90
SAMART-W  0.65 0.67 0.64 0.64 0.00 0.00 0.64 0.66 1,287,200 840.01
SAWAD-W1  6.85 6.95 6.85 6.85 -0.15 -2.14 6.85 6.95 20,008 137.15
SIRI-W2  0.11 0.13 0.11 0.12 0.00 0.00 0.11 0.12 23,528,431 2,813.01
SMT-W1  2.32 2.34 2.24 2.24 -0.06 -2.61 2.24 2.30 1,364,704 3,125.99
SPORT-W5  0.82 0.83 0.80 0.80 -0.01 -1.23 0.80 0.82 218,425 178.16
SUPER-W3  0.02 0.03 0.01 0.02 0.00 0.00 0.02 0.03 65,514,214 1,308.80
SUSCO-W1  0.91 0.94 0.87 0.88 -0.02 -2.22 0.87 0.88 47,950,600 43,593.13
SVI-W3  2.46 2.46 2.30 2.30 -0.20 -8.00 2.30 2.48 25,000 60.04
TCC-W2  0.70 0.70 0.70 0.70 +0.01 +1.45 0.64 0.70 100 0.07
TCC-W3  0.70 0.70 0.67 0.69 0.00 0.00 0.68 0.70 248,800 171.29
TCC-W4  0.60 0.61 0.58 0.61 +0.02 +3.39 0.59 0.61 36,255 21.74
TFD-W4  0.57 0.60 0.56 0.58 +0.01 +1.75 0.58 0.59 13,550,006 7,898.70
TFG-W1  4.32 4.50 4.32 4.44 +0.10 +2.30 4.44 4.46 4,838,200 21,551.71
TGPRO-W1  0.05 0.05 0.04 0.05 0.00 0.00 0.04 0.05 15,917,746 795.24
TGPRO-W2  0.09 0.09 0.09 0.09 -0.01 -10.00 0.08 0.09 1,189,071 107.02
TH-W1  0.20 0.20 0.19 0.20 +0.01 +5.26 0.19 0.20 301,000 58.20
TH-W2  0.27 0.27 0.27 0.27 0.00 0.00 0.26 0.27 133,000 35.91
TNPC-W1  0.63 0.63 0.60 0.62 -0.02 -3.12 0.61 0.62 466,151 284.63
TPOLY-W2  1.30 1.34 1.27 1.28 -0.04 -3.03 1.28 1.29 693,800 896.61
TSI-W2  0.19 0.20 0.18 0.19 0.00 0.00 0.18 0.19 1,611,600 292.68
TSR-W1  3.12 3.20 3.06 3.14 -0.04 -1.26 3.10 3.14 823,960 2,585.40
TTA-W4  0.46 0.48 0.17 0.18 -0.25 -58.14 0.18 0.19 62,197,479 18,788.82
TTA-W5  1.54 1.57 1.50 1.54 +0.01 +0.65 1.52 1.54 1,840,879 2,830.33
TWZ-W3  0.09 0.10 0.09 0.10 0.00 0.00 0.09 0.10 265,100 23.86
TWZ-W4  0.03 0.03 0.02 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.03 3,763,342 85.62
U-W1  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 1,160,400 11.60
VGI-W1  0.37 0.39 0.37 0.38 +0.01 +2.70 0.37 0.38 4,095,438 1,547.34
VIBHA-W2  1.91 1.91 1.90 1.91 -0.01 -0.52 1.90 1.91 1,618,729 3,090.79
WHA-W1  8.00 8.45 8.00 8.45 0.00 0.00 8.15 8.45 600 5.02
WIIK-W1  1.29 1.36 1.27 1.27 -0.03 -2.31 1.27 1.29 11,048,000 14,544.59
WORK-W1  12.70 13.60 11.10 13.30 +1.00 +8.13 12.90 13.30 342,829 4,513.60
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS