สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 23/09/2017 00:30:02
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,659.05 -11.44 -0.68 1,670.29 1,658.26 11,786,327 64,498.84
SET50 1,061.16 -9.23 -0.86 1,070.01 1,060.64 1,334,032 38,209.15
SET100 2,381.84 -19.46 -0.81 2,400.71 2,380.69 2,619,969 46,863.96
sSET 1,072.31 -1.70 -0.16 1,078.74 1,071.52 759,802 5,082.53
SETHD 1,234.53 -7.94 -0.64 1,241.09 1,230.88 539,831 12,719.53
mai 574.80 -1.44 -0.25 577.97 570.67 1,250,155 2,485.31
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 475 4,697,483
ไม่เปลี่ยนแปลง 387 1,146,499
ลดลง 1,044 6,159,071
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACC-W1  0.13 0.14 0.13 0.14 0.00 0.00 0.13 0.14 105,600 13.74
AEC-W4  0.16 0.17 0.16 0.16 0.00 0.00 0.16 0.17 185,550 30.34
AJA-W1 <SP> - - - - - - - - - -
AS-W1  1.04 1.06 1.03 1.03 0.00 0.00 1.03 1.04 631,922 656.02
BLAND-W4  0.12 0.12 0.11 0.12 0.00 0.00 0.12 0.13 13,315,564 1,573.14
BROCK-W1  0.30 0.30 0.28 0.28 0.00 0.00 0.28 0.29 242,200 69.63
BTC-W3  0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 15,166,835 204.54
BTS-W3  0.33 0.34 0.32 0.33 -0.01 -2.94 0.33 0.34 3,304,514 1,089.28
BWG-W4  0.32 0.33 0.31 0.32 -0.01 -3.03 0.31 0.32 2,513,266 795.43
CEN-W4  0.27 0.27 0.26 0.27 0.00 0.00 0.27 0.28 368,100 99.29
CGH-W1  0.04 0.05 0.03 0.03 -0.01 -25.00 0.03 0.04 18,835,566 752.73
CGH-W2  0.17 0.19 0.17 0.17 0.00 0.00 0.17 0.18 5,905,866 1,039.73
CI-W1  0.71 0.73 0.67 0.68 -0.03 -4.23 0.68 0.69 15,192,272 10,700.25
CKP-W1  0.50 0.51 0.49 0.50 0.00 0.00 0.49 0.50 2,051,772 1,023.47
CRANE-W1  2.10 2.16 2.10 2.10 0.00 0.00 2.10 2.12 3,731,813 7,935.28
DCON-W1  - - - - - - 4.54 4.82 - -
DIGI-W1  0.14 0.15 0.14 0.15 0.00 0.00 0.14 0.15 1,979,072 277.19
DIGI-W2  0.05 0.05 0.04 0.04 0.00 0.00 0.04 0.05 3,154,333 127.61
EARTH-W4 <SP, NP> - - - - - - - - - -
EASON-W2  2.72 2.72 2.56 2.58 -0.02 -0.77 2.58 2.70 36,733 95.91
ECL-W2  2.14 2.16 2.00 2.06 +0.23 +12.57 2.04 2.06 38,152,004 79,131.77
EIC-W2  0.05 0.06 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.06 9,709,900 485.52
EIC-W3  0.16 0.17 0.16 0.17 +0.01 +6.25 0.16 0.17 160,500 26.62
EMC-W5  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 500,000 5.00
EPCO-W2  0.44 0.45 0.40 0.42 -0.01 -2.33 0.41 0.42 2,864,388 1,195.29
EVER-W3  0.09 0.11 0.08 0.09 0.00 0.00 0.09 0.10 12,077,200 1,116.59
FER-W1  0.07 0.07 0.05 0.05 -0.01 -16.67 0.05 0.06 2,023,627 104.31
FER-W2  0.24 0.26 0.23 0.26 +0.01 +4.00 0.26 0.27 43,200 10.95
FER-W3  0.15 0.15 0.13 0.13 -0.02 -13.33 0.13 0.14 32,464,609 4,578.82
GIFT-W1  3.52 3.56 3.50 3.50 -0.02 -0.57 3.50 3.52 174,500 614.61
GJS-W2  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 100,000 1.00
GJS-W3  0.06 0.06 0.05 0.06 +0.01 +20.00 0.05 0.06 14,765,600 758.27
GL-W4  4.36 4.36 4.20 4.20 -0.08 -1.87 4.20 4.24 698,697 2,954.03
GLAND-W4  1.09 1.23 1.09 1.23 +0.14 +12.84 1.18 1.23 101,400 124.19
GREEN-W4  0.63 0.63 0.58 0.58 -0.05 -7.94 0.58 0.59 4,560,000 2,720.63
GSTEL-W1  0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 100 0.00
GSTEL-W2  0.02 0.02 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 7,711,500 77.13
GUNKUL-W <SP> - - - - - - - - - -
IEC-W2 <SP, NC> - - - - - - - - - -
IFEC-W2 <SP, NP> - - - - - - - - - -
IHL-W1  6.70 6.95 6.60 6.90 +0.15 +2.22 6.90 6.95 924,000 6,336.45
ITD-W1  0.39 0.40 0.38 0.39 -0.01 -2.50 0.39 0.40 2,254,885 879.30
IVL-W2  4.52 4.52 4.18 4.26 -0.26 -5.75 4.26 4.28 18,721,955 80,769.33
JAS-W3  4.50 4.52 4.40 4.42 -0.06 -1.34 4.42 4.46 5,436,761 24,165.01
JMART-W2  4.00 4.02 3.84 3.86 -0.18 -4.46 3.86 3.90 1,514,468 5,918.70
JMT-W1  13.00 13.10 12.90 12.90 +0.20 +1.57 12.90 13.10 192,988 2,496.80
LOXLEY-W <SP> - - - - - - - - - -
MACO-W1  0.05 0.06 0.04 0.05 0.00 0.00 0.05 0.06 19,725,701 987.15
MAX-W3  - - - - - - - 0.01 - -
MFC-W1  2.12 2.16 2.08 2.08 -0.06 -2.80 2.06 2.08 63,500 133.42
MIDA-W2  0.13 0.14 0.12 0.13 +0.01 +8.33 0.13 0.14 1,317,596 171.10
MILL-W3  0.18 0.19 0.18 0.18 -0.01 -5.26 0.18 0.19 1,097,900 197.67
MILL-W4  0.59 0.60 0.58 0.59 0.00 0.00 0.59 0.60 2,600,714 1,535.16
MINT-W5  3.12 3.14 2.54 2.56 -0.68 -20.99 2.56 2.60 32,598,030 89,913.46
ML-W2  0.27 0.28 0.27 0.27 0.00 0.00 0.26 0.27 337,750 91.84
MONO-W1  1.47 1.47 1.38 1.43 -0.03 -2.05 1.43 1.44 13,060,087 18,615.97
NEP-W3  0.16 0.17 0.16 0.17 0.00 0.00 0.16 0.17 632,400 101.19
NMG-W3  0.10 0.11 0.09 0.09 -0.01 -10.00 0.09 0.11 2,143,500 212.15
NOK-W1  1.86 1.91 1.83 1.83 -0.01 -0.54 1.83 1.84 19,567,635 36,592.92
NPP-W2  0.23 0.24 0.20 0.21 -0.02 -8.70 0.20 0.21 5,091,372 1,066.49
NPP-W3  0.19 0.20 0.18 0.18 0.00 0.00 0.18 0.19 8,506,000 1,599.94
NUSA-W2  0.05 0.06 0.04 0.04 0.00 0.00 0.04 0.05 727,916 38.20
PL-W1  1.74 1.89 1.73 1.85 +0.13 +7.56 1.85 1.86 11,037,033 20,233.40
PLE-W3  1.29 1.30 1.23 1.28 -0.03 -2.29 1.28 1.29 1,990,700 2,515.19
POLAR-W3 <SP, NP> - - - - - - - - - -
PSL-W1  2.40 2.40 2.26 2.34 -0.04 -1.68 2.34 2.36 2,645,229 6,125.50
RICH-W1 <SP, NC> - - - - - - - - - -
RICHY-W1  0.32 0.34 0.32 0.33 0.00 0.00 0.32 0.33 323,800 105.87
RICHY-W2  0.30 0.30 0.28 0.29 0.00 0.00 0.28 0.29 3,057,100 875.34
RML-W4  0.09 0.09 0.08 0.08 -0.01 -11.11 0.08 0.09 284,175 23.95
RS-W3  7.45 7.85 7.45 7.45 -0.05 -0.67 7.45 7.50 6,374,631 48,367.97
S-W1  0.56 0.56 0.54 0.54 -0.02 -3.57 0.53 0.54 373,785 204.70
SAMART-W  0.37 0.37 0.35 0.35 -0.02 -5.41 0.35 0.37 792,960 283.72
SAWAD-W1  12.10 13.20 12.10 12.60 +0.90 +7.69 12.60 12.70 3,899,690 49,535.32
SIRI-W2  0.06 0.07 0.05 0.06 0.00 0.00 0.05 0.06 19,738,094 1,177.44
SMM-W4  0.49 0.50 0.47 0.48 -0.01 -2.04 0.48 0.49 2,117,150 1,022.59
SMT-W1  0.94 0.94 0.92 0.93 -0.01 -1.06 0.92 0.93 277,072 257.92
SPORT-W5  0.29 0.30 0.28 0.28 -0.01 -3.45 0.28 0.29 1,096,672 310.64
SPORT-W6  0.46 0.49 0.45 0.46 -0.01 -2.13 0.46 0.47 260,598 120.84
SUPER-W4  0.30 0.31 0.26 0.28 N/A N/A 0.28 0.29 922,062,074 262,204.79
SUSCO-W1  0.53 0.54 0.53 0.53 0.00 0.00 0.53 0.54 491,300 261.74
SVI-W3  2.16 2.16 2.14 2.14 -0.02 -0.93 2.14 2.16 1,300 2.78
TCC-W2  0.40 0.41 0.40 0.41 +0.01 +2.50 0.39 0.41 30,800 12.38
TCC-W3  0.56 0.60 0.55 0.59 0.00 0.00 0.56 0.59 100,000 57.21
TCC-W4  0.42 0.43 0.41 0.43 +0.02 +4.88 0.42 0.43 354,410 147.38
TCJ-W2  3.32 4.26 3.24 4.24 +0.92 +27.71 4.24 4.26 51,068,114 198,814.37
TFD-W4  0.29 0.30 0.27 0.30 +0.02 +7.14 0.29 0.30 4,876,355 1,412.04
TFG-W1  3.30 3.48 3.30 3.44 -0.12 -3.37 3.38 3.44 289,600 982.44
TFG-W2  1.28 1.33 1.28 1.29 +0.01 +0.78 1.29 1.30 4,162,200 5,454.47
TGPRO-W2  0.03 0.04 0.03 0.04 0.00 0.00 0.03 0.04 7,600,500 302.52
TH-W2  0.30 0.31 0.29 0.29 -0.01 -3.33 0.29 0.30 1,346,110 408.45
THE-W2  0.30 0.30 0.29 0.29 -0.01 -3.33 0.29 0.30 36,980,900 10,813.22
TNPC-W1  1.17 1.22 1.16 1.16 -0.01 -0.85 1.16 1.19 1,731,763 2,055.38
TPOLY-W2  2.62 2.78 2.56 2.60 -0.02 -0.76 2.60 2.62 7,853,544 20,959.89
TSI-W2  0.23 0.23 0.23 0.23 -0.01 -4.17 0.23 0.24 1,190,100 273.72
TSR-W1  2.44 2.48 2.42 2.44 0.00 0.00 2.42 2.44 197,558 483.03
TTA-W5  1.75 1.76 1.70 1.74 0.00 0.00 1.73 1.74 2,396,882 4,134.81
TWZ-W4  0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 18,394,022 183.94
U-W1  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 100 0.00
VGI-W1  0.26 0.29 0.25 0.27 +0.01 +3.85 0.26 0.27 35,337,938 9,768.25
VIBHA-W2  1.83 1.84 1.83 1.83 -0.01 -0.54 1.83 1.84 149,467 273.52
VIBHA-W3  0.73 0.74 0.70 0.70 -0.03 -4.11 0.70 0.71 8,100,023 5,720.61
WAVE-W1  1.34 1.34 1.29 1.29 -0.02 -1.53 1.28 1.29 1,477,700 1,939.30
WHA-W1  9.95 10.20 9.70 9.95 0.00 0.00 9.90 9.95 1,147,303 11,390.99
WIIK-W1  0.96 0.99 0.96 0.97 +0.02 +2.11 0.97 0.98 4,647,767 4,516.54
WORK-W1  41.75 42.00 41.50 41.75 0.00 0.00 41.75 42.25 9,500 396.82
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่