สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/11/2017 09:41:18
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,714.38 - - - - - -
SET50 1,090.86 - - - - - -
SET100 2,460.19 - - - - - -
sSET 1,128.33 - - - - - -
SETHD 1,250.21 - - - - - -
mai 564.19 - - - - - -
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น - -
ไม่เปลี่ยนแปลง - -
ลดลง - -
สถานะตลาด Pre-Open1
ข้อมูล ณ วันที่ 20/11/2017
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 17,005.36 339.76
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 84.76 131.58
P/E (เท่า) 18.46 127.73
P/BV (เท่า) 2.04 2.83
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 2.79 1.43
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SET50

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  - - - - - - ATO ATO - -
AOT  - - - - - - ATO ATO - -
BANPU  - - - - - - ATO ATO - -
BBL  - - - - - - ATO ATO - -
BDMS  - - - - - - ATO ATO - -
BEM  - - - - - - ATO ATO - -
BH  - - - - - - ATO ATO - -
BJC  - - - - - - ATO ATO - -
BLA  - - - - - - ATO ATO - -
BPP  - - - - - - ATO ATO - -
BTS  - - - - - - ATO ATO - -
CBG  - - - - - - ATO ATO - -
CPALL  - - - - - - ATO ATO - -
CPF  - - - - - - ATO ATO - -
CPN  - - - - - - ATO ATO - -
DELTA  - - - - - - ATO ATO - -
DTAC  - - - - - - ATO ATO - -
EA  - - - - - - ATO ATO - -
EGCO  - - - - - - 233.00 ATO - -
GLOBAL  - - - - - - ATO 16.40 - -
GLOW  - - - - - - ATO ATO - -
GPSC  - - - - - - ATO ATO - -
HMPRO  - - - - - - ATO ATO - -
INTUCH  - - - - - - ATO ATO - -
IRPC  - - - - - - ATO ATO - -
IVL  - - - - - - ATO ATO - -
KBANK  - - - - - - ATO ATO - -
KCE  - - - - - - ATO ATO - -
KKP  - - - - - - ATO ATO - -
KTB  - - - - - - ATO 13.00 - -
LH  - - - - - - ATO ATO - -
MINT  - - - - - - ATO ATO - -
MTLS  - - - - - - ATO ATO - -
PSH  - - - - - - ATO ATO - -
PTT  - - - - - - ATO ATO - -
PTTEP  - - - - - - ATO ATO - -
PTTGC  - - - - - - ATO ATO - -
RATCH  - - - - - - 57.50 53.75 - -
ROBINS  - - - - - - ATO ATO - -
SCB  - - - - - - ATO ATO - -
SCC  - - - - - - ATO ATO - -
SCCC  - - - - - - ATO 254.00 - -
SPRC  - - - - - - ATO ATO - -
TCAP  - - - - - - ATO ATO - -
TISCO  - - - - - - ATO ATO - -
TMB  - - - - - - ATO ATO - -
TOP  - - - - - - ATO ATO - -
TPIPL  - - - - - - ATO 1.93 - -
TRUE  - - - - - - ATO ATO - -
TU  - - - - - - ATO ATO - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่