สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26/05/2018 00:30:05
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,741.21 +8.70 +0.50 1,741.23 1,725.06 12,345,504 54,815.51
SET50 1,147.49 +7.58 +0.66 1,147.50 1,134.68 1,399,026 39,942.92
SET100 2,547.09 +15.25 +0.60 2,547.13 2,519.70 2,648,417 45,883.92
sSET 945.75 +1.08 +0.11 947.13 935.19 273,691 656.60
SETHD 1,295.18 +11.92 +0.93 1,295.18 1,279.55 786,048 17,765.96
mai 468.53 -0.54 -0.12 471.87 467.13 578,028 867.65
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 635 5,634,702
ไม่เปลี่ยนแปลง 523 2,208,843
ลดลง 746 4,734,948
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
AGRO 421.75 +1.08 +0.26 100,827,297 2,025,992.53
 AGRI 195.79 -3.00 -1.51 29,010,102 114,720.71
 FOOD 12,080.78 +46.40 +0.39 71,817,195 1,911,271.83
CONSUMP 131.69 +0.23 +0.17 17,216,064 87,705.40
 FASHION 729.36 -1.53 -0.21 5,852,904 9,972.73
 HOME 33.32 +0.18 +0.54 9,416,330 12,942.83
 PERSON 459.99 +2.93 +0.64 1,946,830 64,789.84
FINCIAL 190.62 +0.90 +0.47 235,130,693 5,551,383.63
 BANK 518.40 +3.57 +0.69 155,204,861 3,795,998.37
 FIN 3,432.96 -16.95 -0.49 60,247,122 1,703,251.10
 INSUR 13,357.90 -24.35 -0.18 19,678,710 52,134.17
INDUS 159.56 -0.55 -0.34 109,979,022 3,203,079.69
 AUTO 580.64 +0.83 +0.14 9,591,907 87,743.91
 IMM 58.70 -0.05 -0.09 8,010,780 40,781.80
 PAPER 3,375.76 -28.13 -0.83 376,801 4,525.78
 PETRO 1,564.17 -6.94 -0.44 42,471,752 3,007,505.84
 PKG 4,027.19 +2.71 +0.07 4,373,735 24,190.41
 STEEL 38.72 -0.06 -0.15 45,154,047 38,331.94
PROPCON 144.97 +1.00 +0.69 957,296,573 5,995,268.56
 CONMAT 11,840.35 +69.32 +0.59 29,729,262 1,071,978.12
 PROP 323.89 +3.34 +1.04 785,729,966 3,867,484.14
 PF&REIT 197.65 -0.85 -0.43 9,144,187 118,157.81
 CONS 103.36 +1.14 +1.12 132,693,158 937,648.49
RESOURC 229.99 +2.75 +1.21 1,214,414,919 17,279,375.01
 ENERG 26,216.09 +313.72 +1.21 1,214,014,415 17,272,101.62
 MINE 15.04 0.00 0.00 400,504 7,273.39
SERVICE 540.98 +0.44 +0.08 709,349,283 13,355,255.52
 COMM 45,019.06 +64.77 +0.14 252,741,975 6,776,866.76
 HELTH 6,092.56 +33.87 +0.56 108,137,676 2,205,042.29
 MEDIA 59.84 -0.08 -0.13 202,032,702 977,136.72
 PROF 192.39 -0.37 -0.19 7,324,355 8,818.03
 TOURISM 717.14 -11.59 -1.59 12,773,532 318,193.02
 TRANS 388.12 -0.27 -0.07 126,339,043 3,069,198.71
TECH 171.17 +0.73 +0.43 270,916,818 2,975,889.00
 ETRON 1,586.02 -8.67 -0.54 23,662,318 533,945.15
 ICT 163.63 +0.89 +0.55 247,254,500 2,441,943.85
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่