สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/11/2017 09:37:17
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,714.38 - - - - - -
SET50 1,090.86 - - - - - -
SET100 2,460.19 - - - - - -
sSET 1,128.33 - - - - - -
SETHD 1,250.21 - - - - - -
mai 564.19 - - - - - -
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น - -
ไม่เปลี่ยนแปลง - -
ลดลง - -
สถานะตลาด Pre-Open1
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
AGRO 499.40 - - - -
 AGRI 215.65 - - - -
 FOOD 14,376.56 - - - -
CONSUMP 142.94 - - - -
 FASHION 736.44 - - - -
 HOME 38.87 - - - -
 PERSON 535.35 - - - -
FINCIAL 201.90 - - - -
 BANK 558.72 - - - -
 FIN 3,323.92 - - - -
 INSUR 13,684.53 - - - -
INDUS 145.30 - - - -
 AUTO 583.85 - - - -
 IMM 71.71 - - - -
 PAPER 2,559.95 - - - -
 PETRO 1,352.91 - - - -
 PKG 4,148.66 - - - -
 STEEL 44.34 - - - -
PROPCON 152.77 - - - -
 CONMAT 12,590.02 - - - -
 PROP 339.59 - - - -
 PF&REIT 190.30 - - - -
 CONS 127.42 - - - -
RESOURC 202.47 - - - -
 ENERG 23,070.65 - - - -
 MINE 18.20 - - - -
SERVICE 516.59 - - - -
 COMM 43,773.41 - - - -
 HELTH 5,664.11 - - - -
 MEDIA 71.10 - - - -
 PROF 239.20 - - - -
 TOURISM 732.78 - - - -
 TRANS 351.50 - - - -
TECH 172.15 - - - -
 ETRON 2,042.46 - - - -
 ICT 158.55 - - - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่