สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 17 ม.ค. 60
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 5,037.15 10.04 5,961.28 11.88 -924.13 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,218.01 8.40 4,197.48 8.36 20.53 -
นักลงทุนต่างประเทศ 11,983.10 23.87 11,981.61 23.87 1.49 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 28,954.77 57.69 28,052.66 55.89 902.11 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 17 ม.ค. 60
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 65,224.65 11.50 63,272.34 11.16 1,952.31 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 55,529.25 9.79 51,816.33 9.14 3,712.92 -
นักลงทุนต่างประเทศ 141,099.02 24.88 133,372.26 23.51 7,726.76 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 305,341.80 53.83 318,733.79 56.19 -13,391.99 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 - 17 ม.ค. 60
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 65,224.65 11.50 63,272.34 11.16 1,952.31 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 55,529.25 9.79 51,816.33 9.14 3,712.92 -
นักลงทุนต่างประเทศ 141,099.02 24.88 133,372.26 23.51 7,726.76 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 305,341.80 53.83 318,733.79 56.19 -13,391.99 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS