สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 29 มี.ค. 60
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 4,768.52 12.92 2,701.75 7.32 2,066.77 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,808.10 10.32 4,108.38 11.13 -300.28 -
นักลงทุนต่างประเทศ 10,640.69 28.84 10,484.07 28.41 156.62 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 17,684.53 47.92 19,607.66 53.13 -1,923.13 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 29 มี.ค. 60
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 106,036.42 12.35 84,813.18 9.87 21,223.24 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 91,687.86 10.67 90,771.74 10.57 916.12 -
นักลงทุนต่างประเทศ 272,254.01 31.70 279,025.24 32.48 -6,771.23 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 388,958.71 45.28 404,326.87 47.07 -15,368.16 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 - 29 มี.ค. 60
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 349,646.35 12.03 319,469.16 10.99 30,177.19 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 306,064.99 10.53 305,894.70 10.52 170.30 -
นักลงทุนต่างประเทศ 851,101.90 29.28 855,190.36 29.42 -4,088.46 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,400,276.95 48.17 1,426,536.00 49.07 -26,259.05 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS