สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 21 ก.พ. 60
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 4,054.66 9.03 4,254.14 9.48 -199.48 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,398.45 12.03 5,850.40 13.04 -451.95 -
นักลงทุนต่างประเทศ 12,550.74 27.97 13,209.75 29.43 -659.01 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 22,874.97 50.97 21,564.53 48.05 1,310.44 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 21 ก.พ. 60
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 84,752.48 11.57 80,559.01 11.00 4,193.47 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 81,892.66 11.18 83,970.68 11.46 -2,078.02 -
นักลงทุนต่างประเทศ 226,833.05 30.96 230,030.01 31.40 -3,196.96 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 339,119.19 46.29 338,037.68 46.14 1,081.51 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 - 21 ก.พ. 60
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 219,095.14 11.91 212,322.56 11.54 6,772.57 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 191,276.14 10.40 190,009.74 10.33 1,266.39 -
นักลงทุนต่างประเทศ 509,197.11 27.67 505,961.84 27.50 3,235.27 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 920,368.81 50.02 931,643.05 50.63 -11,274.24 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS