สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 22 ก.ย. 60
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 6,657.26 10.32 7,461.22 11.57 -803.96 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 8,033.36 12.46 7,083.30 10.98 950.06 -
นักลงทุนต่างประเทศ 18,752.53 29.07 20,723.45 32.13 -1,970.92 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 31,055.69 48.15 29,230.86 45.32 1,824.83 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 22 ก.ย. 60
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 101,235.02 10.66 101,527.76 10.69 -292.74 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 107,103.05 11.28 98,622.09 10.38 8,480.96 -
นักลงทุนต่างประเทศ 301,075.72 31.70 291,812.94 30.73 9,262.78 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 440,286.98 46.36 457,737.98 48.20 -17,451.00 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 - 22 ก.ย. 60
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 971,902.71 12.13 912,551.67 11.39 59,351.04 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 873,018.53 10.90 862,790.70 10.77 10,227.83 -
นักลงทุนต่างประเทศ 2,539,269.09 31.70 2,527,311.33 31.55 11,957.76 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 3,625,803.78 45.27 3,707,340.40 46.28 -81,536.62 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่