สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 21 ก.ค. 60
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 4,335.23 9.87 4,784.52 10.90 -449.29 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,890.72 8.86 4,577.04 10.43 -686.32 -
นักลงทุนต่างประเทศ 14,882.59 33.90 15,430.66 35.15 -548.07 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 20,793.48 47.36 19,109.79 43.53 1,683.69 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 21 ก.ค. 60
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 65,492.12 12.15 74,596.73 13.84 -9,104.62 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 56,714.19 10.52 59,292.43 11.00 -2,578.24 -
นักลงทุนต่างประเทศ 191,058.13 35.44 187,816.04 34.84 3,242.09 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 225,873.58 41.90 217,432.82 40.33 8,440.77 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 - 21 ก.ค. 60
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 719,260.13 12.13 677,442.35 11.42 41,817.77 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 641,098.34 10.81 644,730.65 10.87 -3,632.31 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,862,129.99 31.39 1,845,434.82 31.11 16,695.16 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,708,976.30 45.67 2,763,856.91 46.60 -54,880.62 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่