สรุปการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  19 ก.ย. 60 20 ก.ย. 60 21 ก.ย. 60 22 ก.ย. 60 22 ก.ย. 60 17:07:00
ดัชนี SET 1,672.59
(+0.14%)
1,670.65
(-0.12%)
1,670.49
(-0.01%)
1,659.05
(-0.68%)
1,659.05
(-0.68%)
ดัชนี SET50 1,075.89
(+0.16%)
1,072.61
(-0.30%)
1,070.39
(-0.21%)
1,061.16
(-0.86%)
1,061.16
(-0.86%)
ดัชนี SET100 2,410.78
(+0.19%)
2,404.73
(-0.25%)
2,401.30
(-0.14%)
2,381.84
(-0.81%)
2,381.84
(-0.81%)
ดัชนี sSET 1,064.34
(+0.51%)
1,069.37
(+0.47%)
1,074.01
(+0.43%)
1,072.31
(-0.16%)
1,072.31
(-0.16%)
ดัชนี SETHD 1,246.86
(-0.38%)
1,249.23
(+0.19%)
1,242.47
(-0.54%)
1,234.53
(-0.64%)
1,234.53
(-0.64%)
ดัชนี mai 569.06
(+0.73%)
571.47
(+0.42%)
576.24
(+0.83%)
574.80
(-0.25%)
574.80
(-0.25%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 12,692,871.88 11,091,453.64 10,227,665.08 11,786,327.33 11,786,327.33
mai* 1,359,419.55 1,334,081.43 1,967,734.00 1,250,154.93 1,250,154.93
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 68,717.12 64,239.98 54,494.08 64,498.84 64,498.84
mai 3,531.13 2,373.80 3,267.89 2,485.31 2,485.31
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 16,622,331.76 16,603,336.17 16,601,396.53 16,491,915.80 -
mai 327,527.50 329,131.41 331,953.40 331,152.12 -
P/E (เท่า)
SET 17.96 17.95 17.94 17.81 -
mai 109.30 109.77 110.68 110.40 -
P/BV (เท่า)
SET 2.02 2.02 2.02 2.01 -
mai 2.85 2.86 2.89 2.88 -
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 2.88 2.88 2.88 2.90 -
mai 1.48 1.47 1.46 1.46 -

หมายเหตุ:* ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่