กองทุนรวมอีทีเอฟ
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
ข้อมูลล่าสุด 21/07/2017 23:00:02
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,573.51 -1.77 -0.11 1,579.39 1,573.42 9,030,890 43,902.02
SET50 998.19 -0.40 -0.04 1,001.36 997.35 1,160,138 25,734.52
SET100 2,241.75 -1.68 -0.07 2,248.92 2,241.38 1,792,931 30,400.65
sSET 1,020.35 -3.65 -0.36 1,026.03 1,020.35 412,106 2,831.58
SETHD 1,186.48 -3.59 -0.30 1,193.35 1,185.56 595,056 13,322.07
mai 561.29 -2.87 -0.51 566.31 558.11 1,815,937 1,862.80
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 470 5,359,060
ไม่เปลี่ยนแปลง 461 1,572,934
ลดลง 818 3,815,725
สถานะตลาด Closed

ราคาทองคำ (Gold Prices)


ข้อมูลอ้างอิง ราคา หน่วย เวลา แหล่งข้อมูล
ราคาทองคำ (LBMA Gold Price AM) 1,247.25 US/Oz. 21/07/60
16:32
ICE Benchmark Administration
อัตราแลกเปลี่ยน (Exch. Rate P.M.) 33.45 Bht./US 21/07/60
15:30
Thomson Reuters
* ราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท 19,829.47 บาท
*หมายเหตุ : สูตรการคำนวณราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท และข้อมูลอ้างอิง คลิกที่นี่
[Most Recent Charts from www.kitco.com]
Source : Kitco.com
ทองคำ 96.5% รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง N/A N/A
ทองรูปพรรณ N/A N/A

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)


หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
INAV
1DIV <XD> 11.50 11.60 11.50 11.57 -0.42 -3.50 11.53 11.57 95,600 1,105.07 11.9186
ABFTH  1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 0.00 0.00 1,210.00 1,220.00 50 61.00 1,219.7216
BMSCITH  11.40 11.41 11.39 11.40 +0.01 +0.09 11.38 11.41 87,900 1,002.55 11.3839
CHINA  5.73 5.75 5.70 5.70 -0.01 -0.18 5.67 5.72 396,400 2,275.16 5.6911
EBANK  5.63 5.63 5.63 5.63 -0.07 -1.23 - - 3,000 16.89 5.6321
ECOMM  - - - - - - - - - - 7.2778
EFOOD  - - - - - - - - - - 6.4982
EICT  - - - - - - - - - - 4.9389
ENGY  - - - - - - 5.15 - - - 5.1463
ENY  - - - - - - 5.00 6.00 - - 5.9888
ESET50  - - - - - - - 5.29 - - 5.2838
GLD  1.82 1.82 1.81 1.81 0.00 0.00 1.81 1.82 6,500 11.82 1.7965
TDEX  9.81 9.84 9.81 9.84 +0.01 +0.10 9.82 9.84 25,690 252.08 9.8326
TGOLDETF  3.95 3.95 3.95 3.95 0.00 0.00 3.95 3.96 1,900 7.50 3.9508
TH100  - - - - - - 3.25 4.70 - - 4.6199

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิปวีดีโอ เพื่อเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ETF, ประเภทของ ETF รวมถึงวิธีการเลือกลงทุนใน ETF ให้แก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจ

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก ETF

ลงทุนในอีทีเอฟ

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นการลงทุน ที่ช่วยผู้ลงทุนในการกระจายความเสี่ยง และกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ ที่หลากหลาย ได้อย่างสะดวก และต้นทุนไม่สูง

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่