กองทุนรวมอีทีเอฟ
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กองทุนรวมอีทีเอฟ
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
ข้อมูลล่าสุด 18/01/2018 10:59:45
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,833.76 +4.88 +0.27 1,837.92 1,829.85 3,471,728 23,493.04
SET50 1,192.69 +2.80 +0.24 1,195.75 1,189.17 514,005 15,289.69
SET100 2,665.84 +6.77 +0.25 2,672.64 2,658.55 787,864 18,691.41
sSET 1,088.11 +10.92 +1.01 1,088.42 1,078.95 184,406 854.76
SETHD 1,344.38 +1.37 +0.10 1,351.05 1,341.44 254,224 5,638.55
mai 534.11 +2.61 +0.49 534.78 532.17 194,452 477.38
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 783 2,068,453
ไม่เปลี่ยนแปลง 506 697,806
ลดลง 413 895,258
สถานะตลาด Open(I)

ราคาทองคำ (Gold Prices)


ข้อมูลอ้างอิง ราคา หน่วย เวลา แหล่งข้อมูล
ราคาทองคำ (LBMA Gold Price AM) 1,337.35 US/Oz. 17/01/61
17:32
ICE Benchmark Administration
อัตราแลกเปลี่ยน (Exch. Rate P.M.) 31.98 Bht./US 17/01/61
15:30
Thomson Reuters
* ราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท 20,327.48 บาท
*หมายเหตุ : สูตรการคำนวณราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท และข้อมูลอ้างอิง คลิกที่นี่
[Most Recent Charts from www.kitco.com]
Source : Kitco.com
ทองคำ 96.5% รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง 20,000.00 20,100.00
ทองรูปพรรณ 19,647.36 20,600.00

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)


หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
INAV
1DIV  13.05 13.05 13.00 13.00 +0.05 +0.39 13.00 13.01 200 2.60 12.9900
ABFTH  - - - - - - 1,220.00 1,230.00 - - 1,230.9297
BMSCITH  13.83 13.84 13.79 13.81 +0.03 +0.22 13.81 13.82 146,500 2,023.68 13.8150
BSET100  11.48 11.49 11.46 11.47 +0.02 +0.17 11.47 11.48 104,100 1,195.68 11.4714
CHINA  6.70 6.84 6.70 6.75 +0.05 +0.75 6.75 6.80 25,700 174.73 6.7876
EBANK  6.56 6.63 6.56 6.63 +0.03 +0.45 6.57 6.63 200 1.32 6.6092
ECOMM  9.14 9.14 9.14 9.14 0.00 0.00 9.14 9.21 1,000 9.14 9.2151
EFOOD  - - - - - - 6.90 6.97 - - 6.9323
EICT  5.21 5.21 5.21 5.21 +0.06 +1.17 - 5.21 100 0.52 5.0969
ENGY  - - - - - - 6.67 6.72 - - 6.6943
ENY  - - - - - - 7.83 7.89 - - 7.8833
ESET50  - - - - - - 6.28 6.35 - - 6.3334
GLD  1.81 1.81 1.81 1.81 -0.01 -0.55 1.81 1.82 20,000 36.20 1.8125
TDEX  11.82 11.82 11.79 11.79 0.00 0.00 11.80 11.81 3,300 39.00 11.8181
TGOLDETF  3.98 3.98 3.98 3.98 -0.02 -0.50 3.97 3.99 3,500 13.93 3.9842
TH100  - - - - - - 5.44 5.50 - - 5.4805

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิปวีดีโอ เพื่อเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ETF, ประเภทของ ETF รวมถึงวิธีการเลือกลงทุนใน ETF ให้แก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจ

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก ETF

ลงทุนในอีทีเอฟ

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นการลงทุน ที่ช่วยผู้ลงทุนในการกระจายความเสี่ยง และกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ ที่หลากหลาย ได้อย่างสะดวก และต้นทุนไม่สูง

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่