กองทุนรวมอีทีเอฟ
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กองทุนรวมอีทีเอฟ
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
ข้อมูลล่าสุด 23/09/2017 00:30:02
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,659.05 -11.44 -0.68 1,670.29 1,658.26 11,786,327 64,498.84
SET50 1,061.16 -9.23 -0.86 1,070.01 1,060.64 1,334,032 38,209.15
SET100 2,381.84 -19.46 -0.81 2,400.71 2,380.69 2,619,969 46,863.96
sSET 1,072.31 -1.70 -0.16 1,078.74 1,071.52 759,802 5,082.53
SETHD 1,234.53 -7.94 -0.64 1,241.09 1,230.88 539,831 12,719.53
mai 574.80 -1.44 -0.25 577.97 570.67 1,250,155 2,485.31
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 475 4,697,483
ไม่เปลี่ยนแปลง 387 1,146,499
ลดลง 1,044 6,159,071
สถานะตลาด Closed

ราคาทองคำ (Gold Prices)


ข้อมูลอ้างอิง ราคา หน่วย เวลา แหล่งข้อมูล
ราคาทองคำ (LBMA Gold Price AM) 1,297.00 US/Oz. 22/09/60
16:31
ICE Benchmark Administration
อัตราแลกเปลี่ยน (Exch. Rate P.M.) 33.10 Bht./US 22/09/60
15:30
Thomson Reuters
* ราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท 20,405.14 บาท
*หมายเหตุ : สูตรการคำนวณราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท และข้อมูลอ้างอิง คลิกที่นี่
[Most Recent Charts from www.kitco.com]
Source : Kitco.com
ทองคำ 96.5% รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง N/A N/A
ทองรูปพรรณ N/A N/A

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)


หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
INAV
1DIV  12.11 12.15 12.05 12.05 -0.14 -1.15 12.12 12.15 1,200 14.51 12.0629
ABFTH  - - - - - - 1,234.00 1,244.00 - - 1,240.4243
BMSCITH  12.33 12.35 12.26 12.26 -0.13 -1.05 12.25 12.27 482,700 5,931.53 12.2530
BSET100  10.32 10.33 10.26 10.27 -0.08 -0.77 10.26 10.30 1,209,301 12,438.85 10.2582
CHINA  6.14 6.14 6.12 6.12 -0.05 -0.81 6.10 6.14 35,100 214.88 6.1840
EBANK  5.85 5.85 5.80 5.82 -0.08 -1.36 5.80 5.98 24,200 140.65 5.8389
ECOMM  - - - - - - 7.82 8.00 - - 7.8562
EFOOD  - - - - - - 6.71 6.84 - - 6.7073
EICT  - - - - - - 5.06 5.19 - - 5.1360
ENGY  5.67 5.67 5.66 5.66 -0.01 -0.18 5.66 - 300 1.70 5.6023
ENY  5.91 5.91 5.91 5.91 -0.05 -0.84 5.01 6.04 9,000 53.19 6.5476
ESET50  5.65 5.70 5.65 5.70 -0.05 -0.87 5.65 5.75 1,100 6.22 5.6648
GLD  1.85 1.85 1.84 1.85 -0.01 -0.54 1.84 1.86 58,200 107.23 1.8460
TDEX  10.62 10.62 10.52 10.52 -0.13 -1.22 10.53 10.57 165,700 1,748.57 10.5408
TGOLDETF  4.06 4.06 4.02 4.04 -0.03 -0.74 4.04 4.05 904,000 3,640.42 4.0526
TH100  - - - - - - 3.48 - - - 4.9354

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิปวีดีโอ เพื่อเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ETF, ประเภทของ ETF รวมถึงวิธีการเลือกลงทุนใน ETF ให้แก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจ

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก ETF

ลงทุนในอีทีเอฟ

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นการลงทุน ที่ช่วยผู้ลงทุนในการกระจายความเสี่ยง และกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ ที่หลากหลาย ได้อย่างสะดวก และต้นทุนไม่สูง

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่