กองทุนรวมอีทีเอฟ
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กองทุนรวมอีทีเอฟ
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
ข้อมูลล่าสุด 22/03/2018 00:30:13
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,801.43 +1.59 +0.09 1,808.85 1,796.35 9,943,230 56,130.66
SET50 1,183.00 -0.87 -0.07 1,191.09 1,180.94 1,276,756 39,004.06
SET100 2,618.69 -0.80 -0.03 2,635.07 2,613.94 1,892,747 44,741.98
sSET 1,014.61 +3.44 +0.34 1,015.15 1,003.83 556,146 1,482.19
SETHD 1,363.20 -6.55 -0.48 1,377.81 1,359.31 851,832 20,697.75
mai 498.41 +0.54 +0.11 502.55 498.30 960,416 1,462.43
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 706 4,525,875
ไม่เปลี่ยนแปลง 534 2,331,082
ลดลง 700 3,824,524
สถานะตลาด Closed

ราคาทองคำ (Gold Prices)


ข้อมูลอ้างอิง ราคา หน่วย เวลา แหล่งข้อมูล
ราคาทองคำ (LBMA Gold Price AM) 1,316.35 US/Oz. 21/03/61
17:31
ICE Benchmark Administration
อัตราแลกเปลี่ยน (Exch. Rate P.M.) 31.22 Bht./US 21/03/61
15:30
Thomson Reuters
* ราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท 19,536.94 บาท
*หมายเหตุ : สูตรการคำนวณราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท และข้อมูลอ้างอิง คลิกที่นี่
[Most Recent Charts from www.kitco.com]
Source : Kitco.com
ทองคำ 96.5% รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง N/A N/A
ทองรูปพรรณ N/A N/A

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)


หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
INAV
1DIV  13.15 13.15 13.13 13.13 +0.03 +0.23 13.12 13.25 4,100 53.86 12.7164
ABFTH  - - - - - - 1,220.00 1,230.00 - - 1,225.2830
BMSCITH  14.00 14.01 13.91 13.93 -0.03 -0.21 13.92 13.98 331,500 4,625.52 13.9222
BSET100  11.41 11.41 11.34 11.35 -0.01 -0.09 11.34 11.40 205,600 2,337.09 11.3409
CHINA  6.35 6.42 6.35 6.38 +0.05 +0.79 6.35 6.38 62,700 401.30 6.3340
EBANK  6.04 6.04 5.98 5.98 -0.07 -1.16 5.94 6.25 20,300 122.36 5.9642
ECOMM  9.40 9.40 9.40 9.40 0.00 0.00 9.33 9.56 1,000 9.40 9.4911
EFOOD  6.21 6.21 6.20 6.20 -0.04 -0.64 6.15 6.35 1,100 6.82 6.1731
EICT  - - - - - - 5.02 5.09 - - 5.0633
ENGY  6.76 6.76 6.76 6.76 0.00 0.00 6.78 6.80 900 6.08 6.7713
ENY  - - - - - - 7.01 - - - 7.8706
ESET50  6.14 6.15 6.14 6.15 +0.01 +0.16 - - 2,700 16.59 6.1096
GLD  1.76 1.76 1.75 1.76 -0.01 -0.56 1.76 1.77 503,300 885.79 1.7587
TDEX  11.59 11.60 11.53 11.53 -0.02 -0.17 11.53 11.54 9,200 106.27 11.5070
TGOLDETF  3.86 3.86 3.85 3.86 -0.01 -0.26 3.85 3.86 28,700 110.75 3.8639
TH100  5.80 5.80 5.80 5.80 -0.05 -0.85 - - 100 0.58 5.2523

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิปวีดีโอ เพื่อเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ETF, ประเภทของ ETF รวมถึงวิธีการเลือกลงทุนใน ETF ให้แก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจ

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก ETF

ลงทุนในอีทีเอฟ

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นการลงทุน ที่ช่วยผู้ลงทุนในการกระจายความเสี่ยง และกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ ที่หลากหลาย ได้อย่างสะดวก และต้นทุนไม่สูง

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่