กองทุนรวมอีทีเอฟ
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
ข้อมูลล่าสุด 30/03/2017 09:39:01
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,574.97 - - - - - -
SET50 997.63 - - - - - -
SET100 2,246.26 - - - - - -
sSET 1,045.38 - - - - - -
SETHD 1,239.84 - - - - - -
mai 593.52 - - - - - -
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น - -
ไม่เปลี่ยนแปลง - -
ลดลง - -
สถานะตลาด Pre-Open1

ราคาทองคำ (Gold Prices)


ข้อมูลอ้างอิง ราคา หน่วย ปรับปรุงเวลา แหล่งข้อมูล
ราคาทองคำ (LBMA Gold Price AM) 1,252.90 US/Oz. 29/03/2017
16:30
ICE Benchmark Administration
อัตราแลกเปลี่ยน (Exch. Rate P.M.) 34.48 Bht./US 29/03/2017
15:30
Thomson Reuters
* ราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท 20,534.19 บาท
*หมายเหตุ : สูตรการคำนวณราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท และข้อมูลอ้างอิง คลิกที่นี่
[Most Recent Charts from www.kitco.com]
Source : Kitco.com
ทองคำ 96.5% รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง 20,350.00 20,450.00
ทองรูปพรรณ 19,980.88 20,950.00

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)


หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
INAV
1DIV  - - - - - - 11.70 - - - -
ABFTH  - - - - - - 1,196.00 1,206.00 - - 1,203.1218
BMSCITH  - - - - - - 11.27 11.33 - - 11.2942
CHINA  - - - - - - 5.47 5.47 - - 5.3788
EBANK  - - - - - - - 5.75 - - 5.6960
ECOMM  - - - - - - - - - - 7.1219
EFOOD  - - - - - - - - - - 6.6099
EICT  - - - - - - - - - - 4.8313
ENGY  - - - - - - 5.28 5.29 - - -
ENY  - - - - - - 6.03 6.10 - - 6.0586
ESET50  - - - - - - 5.18 5.29 - - 5.2294
GLD  - - - - - - 1.85 1.86 - - 1.8592
TDEX  - - - - - - ATO 9.74 - - -
TGOLDETF  - - - - - - 4.07 4.09 - - 4.0930
TH100  - - - - - - - 4.98 - - -

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิปวีดีโอ เพื่อเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ETF, ประเภทของ ETF รวมถึงวิธีการเลือกลงทุนใน ETF ให้แก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจ

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก ETF

ลงทุนในอีทีเอฟ

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นการลงทุน ที่ช่วยผู้ลงทุนในการกระจายความเสี่ยง และกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ ที่หลากหลาย ได้อย่างสะดวก และต้นทุนไม่สูง

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS