ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ข้อมูลล่าสุด 25/09/2017 23:47:13
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,667.59 +8.54 +0.51 1,669.57 1,657.78 9,722,730 50,539.20
SET50 1,067.41 +6.25 +0.59 1,068.74 1,059.45 1,044,602 26,522.51
SET100 2,395.93 +14.09 +0.59 2,398.68 2,378.88 2,192,386 35,247.97
sSET 1,076.53 +4.22 +0.39 1,080.02 1,074.88 797,962 4,463.29
SETHD 1,239.98 +5.45 +0.44 1,241.47 1,230.65 457,665 9,669.69
mai 573.52 -1.28 -0.22 575.45 569.68 1,323,722 2,921.74
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 749 6,438,361
ไม่เปลี่ยนแปลง 484 1,623,256
ลดลง 682 2,929,466
สถานะตลาด Closed
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่