ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ข้อมูลล่าสุด 18/01/2018 10:58:45
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,834.20 +5.32 +0.29 1,837.92 1,829.85 3,451,687 23,365.67
SET50 1,193.10 +3.21 +0.27 1,195.75 1,189.17 512,919 15,203.59
SET100 2,666.76 +7.69 +0.29 2,672.64 2,658.55 785,826 18,589.16
sSET 1,088.38 +11.19 +1.04 1,088.42 1,078.95 183,058 849.73
SETHD 1,345.97 +2.96 +0.22 1,351.05 1,341.44 253,266 5,561.22
mai 534.00 +2.50 +0.47 534.78 532.17 192,931 475.92
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 784 2,070,833
ไม่เปลี่ยนแปลง 499 636,694
ลดลง 418 932,430
สถานะตลาด Open(I)
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่