กราฟราคาหุ้น/ดัชนี
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กราฟราคาหุ้น/ดัชนี
กราฟราคาหุ้น/ดัชนี

SYMBOL

(เลือก Index 1 หรือ Stock 1)

STOCK GRAPH

SYMBOL

STOCK GRAPH

SYMBOL

(เลือก Index 1 หรือ Stock 1)

CHART CONFIG

STOCK GRAPH

  Date 23/09/2017 Time 00:30:02
  ล่าสุด เปลี่ยน %เปลี่ยน สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
(’000)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET Index 1,659.05 -11.44 -0.68 1,670.29 1,658.26 11,786,327 64,498.84
SET50 Index 1,061.16 -9.23 -0.86 1,070.01 1,060.64 1,334,032 38,209.15
SET100 Index 2,381.84 -19.46 -0.81 2,400.71 2,380.69 2,619,969 46,863.96
sSET Index 1,072.31 -1.70 -0.16 1,078.74 1,071.52 759,802 5,082.53
SETHD Index 1,234.53 -7.94 -0.64 1,241.09 1,230.88 539,831 12,719.53
mai Index 574.80 -1.44 -0.25 577.97 570.67 1,250,155 2,485.31
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์


 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่