หน้าหลัก > ข่าวและบทวิเคราะห์ > ข้อมูลเศรษฐกิจ
 
Currency/Baht
Buy
Sell
Status
USD
33.2687
33.3653
End of Day
GBP
51.3213
51.4647
End of Day
EUR
36.3835
36.4836
End of Day
JPY(100)
27.1913
27.2744
End of Day
HKD
4.2710
4.2842
End of Day
SGD
24.7000
24.7699
End of Day
Name
Gasohol
95
91
Benzine
95
91
Diesel
Status
PTT (ปตท.)
29.40
28.58
35.16
26.39
29.39
End of Day
BCP (บางจาก)
29.40
28.58
-
26.39
-
End of Day
SHELL (เชลล์)
29.40
28.58
-
26.39
29.78
End of Day
ESSO (เอสโซ่)
29.40
28.58
35.61
26.39
29.78
End of Day
Chevron (เชฟรอน)
29.40
28.58
35.61
26.39
29.78
End of Day
IRPC (ไออาร์พีซี)
29.40
28.58
-
26.39
-
End of Day
PTG (พีทีจี เอนเนอยี่)
29.40
28.58
35.66
26.39
-
End of Day
SUSCO (สยามสหบริการ)
29.40
28.58
35.16
26.39
-
End of Day
PURE (เพียว)
29.40
28.58
35.16
26.39
-
End of Day
ธนาคาร
ออมทรัพย์
ประจำ
3 เดือน
6 เดือน
12 เดือน
24 เดือน
กรุงเทพ
0.5000-0.6250
1.0000
1.2500
1.5000
1.7500
กรุงไทย
0.5000
0.9000-0.9500
1.3500
1.5000
1.7000
กสิกรไทย
0.5000
0.9000
1.1500
1.5000
1.7000
ไทยพาณิชย์
0.5000
0.9000
1.1500
1.5000
1.7000
กรุงศรีอยุธยา
0.4000
0.8000-0.9000
0.8000-0.9000
0.8000-0.9000
1.7500
ทหารไทย
0.1250-0.7500
0.7500-1.0000
1.0000
1.1500-2.2000
1.4000-2.3800
ยูโอบี
0.2500
0.9000
1.1500
1.4000
1.6500
ซีไอเอ็มบี ไทย
0.5000
1.0500
1.3000
1.5500
1.8000
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย)
0.5000-2.5000
0.8000-1.0500
1.0500-1.3000
1.3000-1.5500
1.5500-1.8000
ธนชาต
0.4000
0.9500-1.0000
1.1500-1.2000
1.5000
1.7000
ทิสโก้
0.6500-1.7500
1.6000-1.8000
1.7000-1.9000
1.8000-2.0000
1.9000-2.1500
เมกะ สากลพาณิชย์
0.2500
1.2500-1.3500
1.5000-1.6000
1.5000-1.6000
-
เกียรตินาคิน
0.7500
1.7500-1.9000
1.8500-2.0000
1.9500-2.1000
2.1500-2.3000
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
0.6250-1.2500
2.0000
2.1000
2.5000
2.7000
ไอซีบีซี (ไทย)
0.6250-2.2500
1.7500
1.8000
2.0000
2.1500
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
0.7000
2.0000
2.3000
2.4000
2.6500
ต่ำสุด - สูงสุด
ของธนาคารพาณิชย์
จดทะเบียนในประเทศ
0.1250-2.5000
0.7500-2.0000
0.8000-2.3000
0.8000-2.5000
1.4000-2.7000
Namchiang | Kitco
ทองคำ 96.5%
รับซื้อ (บาท)
ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง
N/A
N/A
ทองรูปพรรณ
N/A
N/A
ทองคำ 99.99%
รับซื้อ (บาท)
ขายออก (บาท)
ฮ่องกง
N/A
N/A
ลอนดอน AM FIX
N/A
N/A
ลอนดอน PM FIX
N/A
N/A
นิวยอร์ก
N/A
N/A