หน้าหลัก > ข่าวและบทวิเคราะห์ > ข้อมูลเศรษฐกิจ
 
Currency/Baht
Buy
Sell
Status
USD
31.5677
31.9482
End of Day
GBP
53.4893
54.3652
End of Day
EUR
42.3102
43.0427
End of Day
JPY(100)
30.8345
31.5078
End of Day
HKD
4.0585
4.1339
End of Day
SGD
25.2979
25.8607
End of Day
Name
Gasohol
95
91
Benzine
95
91
Diesel
Status
PTT (ปตท.)
40.23
37.78
48.75
29.85
32.85
End of Day
BCP (บางจาก)
40.23
37.78
-
29.85
-
End of Day
SHELL (เชลล์)
40.23
37.78
49.25
29.85
33.28
End of Day
ESSO (เอสโซ่)
40.23
37.78
49.25
29.85
32.85
End of Day
Chevron (เชฟรอน)
40.23
37.78
49.25
29.85
-
End of Day
PT (ภาคใต้เชื้อเพลิง)
40.23
37.78
48.75
29.85
-
End of Day
SUSCO (สยามสหบริการ)
40.23
37.78
48.85
29.85
-
End of Day
PURE (เพียว)
40.23
37.78
48.75
29.85
-
End of Day
Petronas (ปิโตรนาส)
40.23
37.78
48.85
29.85
-
End of Day
ธนาคาร
ออมทรัพย์
ประจำ
3 เดือน
6 เดือน
12 เดือน
24 เดือน
กรุงเทพ
0.5000
1.1250-1.2500
1.3750
1.7500
1.8750
กรุงไทย
0.5000
1.1000-1.2500
1.5500
1.7500
1.9500
กสิกรไทย
0.5000
1.1000-1.1500
1.3500-1.4000
1.7000
1.9000
ไทยพาณิชย์
0.5000
1.1000-2.4500
1.3500-2.5000
1.7000
1.9000
กรุงศรีอยุธยา
0.4000
1.1000-1.2500
1.3500-1.5000
1.7500
1.9000
ทหารไทย
0.1250-1.2500
1.0000-1.8000
1.2500
1.5000-2.5000
1.7500-2.3800
ยูโอบี
0.4500
1.1000-1.2000
1.3500-1.4000
1.7000-1.7500
1.8500
ซีไอเอ็มบี ไทย
0.5000
1.4000
1.7500
2.0000
2.3000
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย)
0.5000-2.5000
1.2500-1.5000
1.5000-1.7500
1.7500-2.0000
2.0000-2.2500
ธนชาต
0.5000-1.0000
1.1250-1.2500
1.5500
1.7500
1.9500
ทิสโก้
0.7500-2.0000
2.1500-2.5000
2.2500-2.6000
2.4000-2.6500
2.5500-2.7500
เมกะ สากลพาณิชย์
0.5000
1.5000-1.6000
1.7500-1.8500
2.0000-2.1000
-
เกียรตินาคิน
0.7500
2.1000-2.2500
2.2000-2.3500
2.3500-2.5000
2.5000-2.6500
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
0.6250-2.7000
2.4000-2.5000
2.5000-2.6000
2.8500-2.9500
3.0000
ไอซีบีซี (ไทย)
0.6250-2.7000
2.4500
2.6000
2.7000
2.8500
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
0.8500
2.5000
2.7500
2.9000
3.0000
ต่ำสุด - สูงสุด
ของธนาคารพาณิชย์
จดทะเบียนในประเทศ
0.1250-2.7000
1.0000-2.5000
1.2500-2.7500
1.5000-2.9500
1.7500-3.0000
Namchiang | Kitco
ทองคำ 96.5%
รับซื้อ (บาท)
ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง
19,550.00
19,650.00
ทองรูปพรรณ
19,268.36
20,050.00
ทองคำ 99.99%
รับซื้อ (บาท)
ขายออก (บาท)
ฮ่องกง
12,030.00
N/A
ลอนดอน AM FIX
N/A
1,307.50
ลอนดอน PM FIX
N/A
1,299.25
นิวยอร์ก
1,307.00
1,299.50