หน้าหลัก > ข่าวและบทวิเคราะห์ > ข้อมูลเศรษฐกิจ
 
Currency/Baht
Buy
Sell
Status
USD
31.9557
32.3343
End of Day
GBP
53.5170
54.3913
End of Day
EUR
44.0325
44.7722
End of Day
JPY(100)
31.0362
31.7207
End of Day
HKD
4.1052
4.1804
End of Day
SGD
25.3862
25.9488
End of Day
Name
Gasohol
95
91
Benzine
95
91
Diesel
Status
PTT (ปตท.)
40.93
38.48
48.45
29.99
10 APR
End of Day
BCP (บางจาก)
40.93
38.48
-
29.99
10 APR
End of Day
SHELL (เชลล์)
40.93
38.48
48.95
29.99
10 APR
End of Day
ESSO (เอสโซ่)
40.93
38.48
48.95
29.99
10 APR
End of Day
Chevron (เชฟรอน)
40.93
38.48
48.95
29.99
10 APR
End of Day
PT (ภาคใต้เชื้อเพลิง)
40.93
38.48
48.95
29.99
10 APR
End of Day
SUSCO (สยามสหบริการ)
40.93
38.48
48.95
29.99
10 APR
End of Day
PURE (เพียว)
40.93
38.48
48.45
29.99
10 APR
End of Day
Petronas (ปิโตรนาส)
40.93
38.48
48.95
29.99
10 APR
End of Day
ธนาคาร
ออมทรัพย์
ประจำ
3 เดือน
6 เดือน
12 เดือน
24 เดือน
กรุงเทพ
0.5000
1.1250-1.2500
1.3750
1.7500
1.8750
กรุงไทย
0.5000
1.1000-1.2500
1.5500
1.7500
1.9500
กสิกรไทย
0.5000
1.1000-1.1500
1.3500-1.4000
1.7000
1.9000
ไทยพาณิชย์
0.5000
1.1000-1.1500
1.3500-1.4000
1.7000
1.9000
กรุงศรีอยุธยา
0.4000
1.1000-1.2500
1.3500-1.5000
1.7500
1.9000
ทหารไทย
0.1250-1.7500
1.1000-2.0000
1.3500
1.6500-2.7000
1.8500-2.3800
ยูโอบี
0.4500
1.2000-1.4000
1.5000-1.6000
1.7500-1.8000
1.9000
ซีไอเอ็มบี ไทย
0.5000
1.4000
1.7500
2.0000
2.3000
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย)
0.5000-2.5000
1.2500-1.5000
1.5000-1.7500
1.7500-2.0000
2.0000-2.2500
ธนชาต
0.5000-1.0000
1.1500-1.3750
1.6500
1.8000-1.8500
1.9500
ทิสโก้
0.7500-2.0000
2.2500-2.6000
2.3500-2.7000
2.5000-2.7500
2.6500-2.8500
เมกะ สากลพาณิชย์
0.5000
1.5000-1.6000
1.7500-1.8500
2.0000-2.1000
-
เกียรตินาคิน
0.7500
2.2000-2.3500
2.3000-2.4500
2.6500-2.8000
2.7500-2.9000
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
0.6250-2.7000
2.4000-2.5000
2.5000-2.6000
2.8500-2.9500
3.0000
ไอซีบีซี (ไทย)
0.6250-2.7000
2.4500
2.6000
2.7000
2.8500
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
0.8500
2.5000
2.7500
2.9000
3.0000
ต่ำสุด - สูงสุด
ของธนาคารพาณิชย์
จดทะเบียนในประเทศ
0.1250-2.7000
1.1000-2.6000
1.3500-2.7500
1.6500-2.9500
1.8500-3.0000
Namchiang | Kitco
ทองคำ 96.5%
รับซื้อ (บาท)
ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง
N/A
N/A
ทองรูปพรรณ
N/A
N/A
ทองคำ 99.99%
รับซื้อ (บาท)
ขายออก (บาท)
ฮ่องกง
N/A
N/A
ลอนดอน AM FIX
N/A
N/A
ลอนดอน PM FIX
N/A
N/A
นิวยอร์ก
N/A
N/A