หน้าหลัก > ข่าวและบทวิเคราะห์ > ข้อมูลเศรษฐกิจ
 
Currency/Baht
Buy
Sell
Status
USD
32.2213
32.3106
End of Day
GBP
48.3327
48.4811
End of Day
EUR
34.7091
34.8023
End of Day
JPY(100)
26.8168
26.9013
End of Day
HKD
4.1399
4.1513
End of Day
SGD
23.9048
23.9722
End of Day
Name
Gasohol
95
91
Benzine
95
91
Diesel
Status
PTT (ปตท.)
27.90
27.08
33.46
25.09
28.09
End of Day
BCP (บางจาก)
27.90
27.08
-
25.09
-
End of Day
SHELL (เชลล์)
28.20
27.08
-
25.09
28.38
End of Day
ESSO (เอสโซ่)
27.90
27.08
33.91
25.09
28.38
End of Day
Chevron (เชฟรอน)
27.90
27.08
33.91
25.09
28.38
End of Day
IRPC (ไออาร์พีซี)
27.90
27.08
-
25.09
-
End of Day
PTG (พีทีจี เอนเนอยี่)
27.90
27.08
33.96
25.09
-
End of Day
SUSCO (สยามสหบริการ)
27.90
27.08
33.46
25.09
-
End of Day
PURE (เพียว)
27.90
27.08
33.46
25.09
-
End of Day
ธนาคาร
ออมทรัพย์
ประจำ
3 เดือน
6 เดือน
12 เดือน
24 เดือน
กรุงเทพ
0.5000-0.7500
1.0000
1.2500
1.5000
1.7500
กรุงไทย
0.5000
1.0000-1.1250
1.5500
1.6250
1.8250
กสิกรไทย
0.5000
0.9000-0.9500
1.1500-1.2000
1.5000
1.7000
ไทยพาณิชย์
0.5000
0.9000-0.9500
1.1500-1.2000
1.5000
1.7000
กรุงศรีอยุธยา
0.4000
1.0000-1.1500
1.0500-1.3000
1.0500-1.5000
1.7500
ทหารไทย
0.1250-1.0000
0.9000-1.2500
1.1500
1.3000-2.4500
1.5500-2.3800
ยูโอบี
0.2500
1.0000
1.2500
1.5000
1.7500
ซีไอเอ็มบี ไทย
0.5000
1.0500
1.3000
1.5500
1.8000
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย)
0.5000-2.5000
0.8000-1.0500
1.0500-1.3000
1.3000-1.5500
1.5500-1.8000
ธนชาต
0.4000-0.8750
1.0000-1.1250
1.2500-1.3000
1.5000-1.5500
1.7500
ทิสโก้
0.7500-2.0000
1.9000-2.1500
2.0000-2.2500
2.1500-2.3500
2.3000-2.5000
เมกะ สากลพาณิชย์
0.3500
1.3750-1.4750
1.6250-1.7250
1.7500-1.8500
-
เกียรตินาคิน
0.7500
1.9500-2.1000
2.0500-2.2000
2.1000-2.2500
2.2500-2.4000
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
0.6250-1.2500
2.0000
2.1000
2.5000
2.7000
ไอซีบีซี (ไทย)
0.6250-2.4000
2.1000
2.1500
2.3000
2.4000
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
0.7000
2.0000
2.4000
2.5000
2.7500
ต่ำสุด - สูงสุด
ของธนาคารพาณิชย์
จดทะเบียนในประเทศ
0.1250-2.5000
0.8000-2.1500
1.0500-2.4000
1.0500-2.5000
1.5500-2.7500
Namchiang | Kitco
ทองคำ 96.5%
รับซื้อ (บาท)
ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง
N/A
N/A
ทองรูปพรรณ
N/A
N/A
ทองคำ 99.99%
รับซื้อ (บาท)
ขายออก (บาท)
ฮ่องกง
N/A
N/A
ลอนดอน AM FIX
N/A
N/A
ลอนดอน PM FIX
N/A
N/A
นิวยอร์ก
N/A
N/A