หน้าหลัก > ข่าวและบทวิเคราะห์ > ข้อมูลเศรษฐกิจ
 
Currency/Baht
Buy
Sell
Status
USD
0,1
0,2
End of Day
GBP
1,1
1,2
End of Day
EUR
2,1
2,2
End of Day
JPY(100)
3,1
3,2
End of Day
HKD
4,1
4,2
End of Day
SGD
5,1
5,2
End of Day
Name
Gasohol
95
91
Benzine
95
91
Diesel
Status
PTT (ปตท.)
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
End of Day
BCP (บางจาก)
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
End of Day
SHELL (เชลล์)
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
End of Day
ESSO (เอสโซ่)
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
End of Day
Chevron (เชฟรอน)
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
End of Day
PT (ภาคใต้เชื้อเพลิง)
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
End of Day
SUSCO (สยามสหบริการ)
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
End of Day
PURE (เพียว)
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
End of Day
Petronas (ปิโตรนาส)
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
End of Day
ธนาคาร
ออมทรัพย์
ประจำ
3 เดือน
6 เดือน
12 เดือน
24 เดือน
กรุงเทพ
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
กรุงไทย
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
กสิกรไทย
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
ไทยพาณิชย์
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
กรุงศรีอยุธยา
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
ทหารไทย
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
ยูโอบี
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
ซีไอเอ็มบี ไทย
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย)
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
ธนชาต
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5
ทิสโก้
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
เมกะ สากลพาณิชย์
11,1
11,2
11,3
11,4
11,5
เกียรตินาคิน
12,1
12,2
12,3
12,4
12,5
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
13,1
13,2
13,3
13,4
13,5
ไอซีบีซี (ไทย)
14,1
14,2
14,3
14,4
14,5
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
15,1
15,2
15,3
15,4
15,5
ต่ำสุด - สูงสุด
ของธนาคารพาณิชย์
จดทะเบียนในประเทศ
16,1
16,2
16,3
16,4
16,5
Namchiang | Kitco
ทองคำ 96.5%
รับซื้อ (บาท)
ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง
N/A
N/A
ทองรูปพรรณ
N/A
N/A
ทองคำ 99.99%
รับซื้อ (บาท)
ขายออก (บาท)
ฮ่องกง
N/A
N/A
ลอนดอน AM FIX
N/A
N/A
ลอนดอน PM FIX
N/A
N/A
นิวยอร์ก
N/A
N/A