หน้าหลัก > ข่าวและบทวิเคราะห์ > ข้อมูลเศรษฐกิจ
 
Currency/Baht
Buy
Sell
Status
USD
35.5035
35.5983
End of Day
GBP
54.1369
54.3007
End of Day
EUR
39.8427
39.9527
End of Day
JPY(100)
29.3672
29.4560
End of Day
HKD
4.5560
4.5732
End of Day
SGD
24.9739
25.0499
End of Day
Name
Gasohol
95
91
Benzine
95
91
Diesel
Status
PTT (ปตท.)
26.10
25.28
32.66
22.89
25.89
End of Day
BCP (บางจาก)
26.10
25.28
-
22.89
-
End of Day
SHELL (เชลล์)
-
25.28
-
22.89
26.38
End of Day
ESSO (เอสโซ่)
26.10
25.28
33.11
22.89
26.38
End of Day
Chevron (เชฟรอน)
26.10
25.28
33.11
22.89
26.38
End of Day
IRPC (ไออาร์พีซี)
26.10
25.28
-
22.89
-
End of Day
PTG (พีทีจี เอนเนอยี่)
26.10
25.28
33.16
22.89
-
End of Day
SUSCO (สยามสหบริการ)
26.10
25.28
32.66
22.89
-
End of Day
PURE (เพียว)
26.10
25.28
32.66
22.89
-
End of Day
ธนาคาร
ออมทรัพย์
ประจำ
3 เดือน
6 เดือน
12 เดือน
24 เดือน
กรุงเทพ
0.5000-0.6250
1.0000
1.2500
1.5000
1.7500
กรุงไทย
0.5000
0.9000
1.3500
1.5000
1.7000
กสิกรไทย
0.5000
0.9000
1.1500
1.5000
1.7000
ไทยพาณิชย์
0.5000
0.9000
1.1500
1.5000
1.7000
กรุงศรีอยุธยา
0.4000
0.9000-1.0000
1.1500-1.2000
1.5000
1.7500
ทหารไทย
0.1250-0.7500
0.7500-1.0000
1.0000
1.1500-2.1000
1.4000-2.3800
ยูโอบี
0.2500
0.8000
1.0500
1.3000
1.5500
ซีไอเอ็มบี ไทย
0.4000
1.0500
1.3000
1.5500
1.8000
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย)
0.2500-2.5000
0.5500-0.8000
0.8000-1.0500
1.0500-1.3000
1.3000-1.5500
ธนชาต
0.4000
0.9500-1.0000
1.1500-1.2000
1.5000
1.7000
ทิสโก้
0.6500-1.7500
1.5000-1.7000
1.6000-1.8000
1.7000-1.9000
1.8000-2.0000
เมกะ สากลพาณิชย์
0.2500
1.2500-1.3500
1.5000-1.6000
1.5000-1.6000
-
เกียรตินาคิน
0.7500
1.5500-1.7000
1.6500-1.8000
1.7500-1.9000
1.7500-1.9000
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
0.6250-1.2500
1.8000
1.9000
2.2500
2.2500
ไอซีบีซี (ไทย)
0.6250-2.2500
1.7000
1.8000
1.9000
2.0000
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
0.7000
2.0000
2.1000
2.3000
2.5000
ต่ำสุด - สูงสุด
ของธนาคารพาณิชย์
จดทะเบียนในประเทศ
-
-
-
-
-
Namchiang | Kitco
ทองคำ 96.5%
รับซื้อ (บาท)
ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง
19,150.00
19,250.00
ทองรูปพรรณ
18,874.20
19,650.00
ทองคำ 99.99%
รับซื้อ (บาท)
ขายออก (บาท)
ฮ่องกง
N/A
N/A
ลอนดอน AM FIX
N/A
1,140.00
ลอนดอน PM FIX
N/A
1,137.75
นิวยอร์ก
1,139.00
1,134.50